Zdobenie vianočných stromčekov – pravidlá a podmienky súťaže

Súťaž organizuje spoločnosť L´Occitane Central Europe s.r.o., Pobřežní 4, 186 00 Praha 8 (organizátor). Súťaže sa môžu zúčastniť len ľudia, ktorí majú minimálne 18 rokov, vlastnia profil na Facebooku a ktorí sa zapoja do súťaže „Zdobenie vianočného stromčeka“ ma webových stránkach spoločnosti L´OCCITANE www.loccitane.sk a na Facebookovom profile L´OCCITANE Slovenská republika na www.facebook.com.

 

Účasťou v súťaži automaticky súhlasíte s danými podmienkami.

 

 

Svojou registráciou súhlasíte s pravidelným zasielaním informácií o novinkách a promo ponukách e-mailom.

Na základe tohto súhlasu je spoločnosť L'OCCITANE Central Europe s.r.o. oprávnená zaradiť Vaše osobné informácie do databázy on-line zákazníkov a ako správca s nimi zaobchádza v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.Z o ochrane osobných údajov. Spoločnosť L'OCCITANE Central Europe s.r.o. ako správca je oprávnená spracovávať osobné údaje prostredníctvom určeného spracovateľa, ktorý už nepodlieha ďalšiemu súhlasu zákazníka.

 

L'OCCITANE Central Europe s.r.o. prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje zákazníkov iným spoločnostiam. Niekedy však môže zaslať zákazníkom v on-line databáze ponuku od svojich partnerov, o ktorej sa domnieva, že oslovených zákazníkov zaujme. Tento súhlas platí na dobu neurčitú až do dňa jeho písomného odvolania alebo ukončenia činnosti on-line obchodu.

 

Súťaž trvá od 19. 11. do 31. 12. 2012. Súťaž bude ukončená dňa 31. 12. 2012 o 23:59:59 hod. Vyhodnotenie súťaže prebehne do 31. 1. 2013.

Pravidlá hry:

  • Každý hráč, ktorý sa zapojí do hry, si môže vybrať niekoľko „ozdôb” v podobe výrobkov L´OCCITANE, ktorými môže ozdobiť svoj stromček.
  • Každý hráč môže na Facebooku hlasovať za ostatné ozdobené stromčeky.
  •  5 hráčov ktorých stromčeky získali najviac hlasov, získavajú Čarovnú darčekovú sadu L'OCCITANE

 

Hráči sa môžu hry zúčastniť len tak, že použijú svoj vlastný Facebookový profil. Ak sa hráč zúčastní hry tak, že použije iný ako svoj vlastný Facebookový profil, organizátor odmieta akúkoľvek zodpovednosť za komplikácie s tým spojené a vyhradzuje si právo na vylúčenie hráča z hry.

Použitím aplikácie hráč potvrdzuje pochopenie princípu hry. Rýchlosť načítania aplikácie, jej chod a vzhľad ovplyvňujú ďalšie technologické faktory, akými sú internetové pripojenie a druh počítača, ktoré hráč pri hre využíva. Ide o faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť priebeh hry. Organizátor ani spoločnosť zodpovedajúca za technické zabezpečenie hry za tieto faktory nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Organizátor si vyhradzuje právo na diskvalifikáciu každého hráča, ktorý nerešpektuje pravidlá hry, z tejto aj ďalších hier v budúcnosti.

Hráč súhlasí s tým, že organizátor môže v budúcnosti využiť jeho dáta na marketingové účely.

Táto aplikácia nijako nekooperuje s Facebookom a žiadne dáta nebudú odovzdané Facebooku. Všetky dáta budú patriť výhradne organizátorovi.

 

Hráči, ktorí sa hry zúčastnia, berú na vedomie, že:

 

Svojou účasťou v súťaži úplne akceptujú podmienky súťaže.

Zamestnanci spoločnosti organizátora a ich príbuzní, zamestnanci organizácie technického zabezpečenia a ich príbuzní či ďalšie tretie strany sa nemôžu súťaže zúčastniť.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podmienok súťaže kedykoľvek v jej priebehu.