Subjekt zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov z našej internetovej stránky https://sk.loccitane.com/ (ďalej ako "naša internetová stránka") za podmienok popísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov je spoločnosť L´OCCITANE International SA, so sídlom: 5 chemin du Pré Fleuri, 1228 Plan-les-Ouates, Švajčiarsko (ďalej ako "L'Occitane") ako správca osobných údajov. Zhromažďovanie vašich osobných údajov je v súlade s ustanoveniami nariadenia (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov („nariadenie“ alebo „GDPR“).

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej tiež ako „údaje“) spoločne s Vyhlásením o cookies, ktoré je dostupné na nasledujúcej adrese: Vyhlásenie o cookies platia pre údaje, ktoré zhromažďujeme, keď používate našu internetovú stránku a našu aplikáciu, popisujú typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme od našich zákazníkov, a vysvetľujú, ako používame, oznamujeme, zdieľame a prevádzame uvedené údaje, a tiež možnosti dostupné našim zákazníkom týkajúce sa nášho používania uvedených údajov. Popisujú tiež opatrenia, ktoré prijímame, aby sme chránili bezpečnosť týchto údajov a spôsoby, ako nás môžete kontaktovať ohľadom našich postupov na ochranu osobných údajov. Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak nechcete, aby boli vaše osobné údaje používané spôsobom popísaným v týchto zásadách, je možné, že nebudeme schopní reagovať na niektoré vaše požiadavky.

Žiadame vás, aby ste pravidelne kontrolovali tieto zásady a mali tak aktuálne informácie o možných zmenách týchto zásad, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú zhromažďovania a podmienok spracovania vašich osobných údajov.

Predmetné témy

- Zhromažďovanie vašich osobných údajov
- Používanie údajov, ktoré zhromažďujeme. Právny titul a účel spracovania. 
- Informácie, ktoré zdieľame
- Prevod vašich osobných údajov
- Informácie o dobe spracovania osobných údajov
- Ochrana vašich osobných údajov
- Sociálne siete a obsah generovaný používateľmi
- Vaše práva
- Odkazy na stránky a služby tretích strán
- Zmeny zásad ochrany osobných údajov
- Kontaktujte nás 

ZHROMAŽĎOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 


 
Môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje rôznymi spôsobmi, predovšetkým ak navštívite naše obchody, zúčastníte sa podujatí, prechádzate náš online obsah alebo používate naše mobilné aplikácie. Ide napríklad o nasledujúce situácie: ak sa zaregistrujete na našej internetovej stránke ako člen a/ alebo sa pripojíte k nášmu programu výhod pred vykonaním online nákupu, ak sa zúčastníte súťaže alebo propagačného programu alebo činnosti, ktorú organizujeme prostredníctvom prieskumov a našich aplikácií a sociálnych médií, ak súhlasíte so zasielaním newsletteru, objednáte si katalóg, pripojíte sa k prémiovej stránke s obmedzeným prístupom, keď sa zaregistrujete na podujatie alebo keď nás kontaktujete emailom alebo telefonicky.
Môžeme tiež zlučovať a/alebo kombinovať informácie o vás, ktoré zhromažďujeme z rôznych vami používaných zariadení.
Typy osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať, sú nasledujúce:
 
a) registračné údaje (meno, priezvisko, poštová adresa, emailová adresa, mobilné telefónne číslo a/alebo iné telefónne číslo);
b) používateľské mená a heslá;
c) osobné údaje (dátum narodenia, pohlavie, preferovaný jazyk a profil krásy, ako napr. typ pokožky a vlasov);
d) váš záujem a skúsenosti s našimi výrobkami a výrobkami podobného typu;
e) platobné údaje (číslo bankovej karty, dátum vypršania platnosti, autorizačné číslo, bezpečnostný kód, dodacia adresa a fakturačná adresa);
f) informácie o nákupoch a transakciách (typ a počet zakúpených a vrátených výrobkov);
g) údaje zo zákazníckeho servisu, prieskumy a poznámky z oddelenia zákazníckeho servisu a údaje zdieľané s naším tímom zákazníckej podpory)
h) fotografie, videá a ďalšie komentáre, ktoré poskytnete;
i) kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete, týkajúce sa vašich priateľov a ďalších osôb, ktoré by sme mohli kontaktovať (meno, priezvisko, poštová adresa, emailová adresa, mobilné telefónne číslo a/alebo iné telefónne číslo);
j) lokalita a geolokačné údaje;
k) vaše správanie v našich obchodoch a/alebo na predajných miestach;
l) vaše sociálne údaje na platformách sociálnych médií, ak sa pripojíte k jednej z našich stránok pomocou prihlásenia do sociálnej siete;
m) údaje týkajúce sa vás a pochádzajúce z verejne dostupných zdrojov, vrátane verejne dostupného obsahu na platformách sociálnych médií;
n) iné údaje, ktoré nám poskytnete na základe žiadosti jedného z našich oddelení; a
o) údaje, ktoré môžeme získať od dodávateľov externých služieb.
 

Ako je tiež vysvetlené v našom Vyhlásení o cookies, môžeme zhromažďovať určité údaje a sledovať vašu online činnosť a tiež údaje spojené s vaším zariadením a operačným systémom, vašou IP adresou, internetovými stránkami alebo reklamami, ktoré uvidíte, podrobnosti o vašich návštevách nášho online obsahu a sociálnych médií, reklamné alebo podobné identifikátory a vaše online aktivity zachytené automatickými prostriedkami, ako sú napr. cookies, cookies tretích strán, webové servery, pixely a webové tagy, a demografickými prostriedkami, súvisiacimi s oblasťami záujmu a obsahom, keď si zobrazíte náš obsah, používate naše aplikácie, sociálne médiá, kontaktujete nás akýmikoľvek prostriedkami alebo prostredníctvom aplikácie, otvoríte emaily, ktoré vám zašleme alebo ktoré zašlú tretie strany v našom mene, a ak navštívite internetové stránky a siete tretích strán, na ktorých sú zobrazené naše reklamy. Môžeme vytvoriť spojenie medzi údajmi, ktoré sme zhromaždili pomocou automatických prostriedkov, ako sú vaše údaje a vaša história prehliadania a ďalšie údaje, ktoré sme o vás získali.
Dodávatelia aplikácií tretích strán, nástroje, pomôcky a pluginy na našich internetových stránkach a v aplikáciách, rovnako ako internetové stránky a siete tretej strany, na ktorých sú zobrazené naše reklamy (ako napr. reklamné siete, digitálni reklamní partneri a platformy sociálnych médií) môžu tiež používať automatické a demografické prostriedky súvisiace s oblasťami záujmu a obsahom, aby zhromažďovali údaje o vás, ako je napr. vaša interakcia s týmito funkciami, pri súčasnom sledovaní vašej online aktivity a to neustále a prostredníctvom internetových stránok tretej strany. Tieto údaje sú zhromažďované priamo týmito dodávateľmi tretej strany (navyše k údajom, ktoré zhromažďujeme my) a sú predmetom ich zásad. Ak je to povolené nariadením alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, nemôžeme byť zodpovední za postupy týchto tretích strán a dodávateľov.
Ak nesúhlasíte, aby sme zhromažďovali vyššie uvedené údaje o vás, je možné, že nebudeme schopní ponúknuť vám niektoré služby, vrátane tých uvedených v týchto zásadách. 

 

POUŽÍVANIE ÚDAJOV, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME. PRÁVNY TITUL A ÚČEL SPRACOVANIA.

 
Prečo spracovávame vaše údaje? Ako používame vaše údaje pre tieto účely? Aké sú právne základy na spracovanie?
Aby sme vám poskytli výrobky a služby Používame vaše osobné údaje, aby sme poskytovali výrobky a služby prispôsobené vašim potrebám. Používame tieto údaje, aby sme splnili zmluvné povinnosti dohodnuté medzi nami a vami.
Aby sme spracovali transakcie, vrátane platieb vykonaných prostredníctvom našej internetovej stránky Používame údaje, vrátane platobných údajov, aby sme spracovali transakcie, napr. keď zadáte platobný príkaz prostredníctvom našej internetovej stránky. Používame tieto údaje, aby sme splnili zmluvné povinnosti dohodnuté medzi nami a vami.
Aby sme založili, zaregistrovali a spravovali váš účet v súvislosti s vašou registráciou Používame vaše osobné údaje, vrátane vašej emailovej adresy a používateľského mena, aby sme založili, zaregistrovali a spravovali váš účet, napr. tým, že vám poskytneme heslo, keď o neho požiadate a overením vašej identity v prípade potreby. Používame tieto údaje, aby sme splnili naše zákonné povinnosti.
Používame tieto údaje, aby sme splnili zmluvné povinnosti dohodnuté medzi nami a vami. 
Aby sme založili členstvo v nami založených kluboch, prijímali vaše prihlášky a spracovali vaše údaje Používame vaše osobné údaje, aby sme založili a spravovali vaše účty v kamenných obchodoch. Používame tieto údaje, aby sme splnili zmluvné povinnosti dohodnuté medzi nami a vami.
Aby sme spravovali vaše zákaznícke názory Používame vaše osobné údaje, vrátane vašej emailovej adresy a používateľského mena, aby sme spravovali názory, ktoré o výrobkoch zverejňujete. Používame tieto údaje, aby sme splnili zmluvné povinnosti dohodnuté medzi nami a vami. 
 
Ak sme s vami neuzavreli zmluvu, je toto spracovanie nevyhnutné na splnenie oprávnených záujmov L'Occitane, konkrétne na lepšiu komunikáciu s vami a zlepšenie kvality našich výrobkov a služieb.
Aby sme s vami komunikovali a odpovedali na vaše prípadné otázky Používame vaše osobné údaje, vrátane vašich kontaktných údajov a údajov z video chatu a/alebo zákazníckej linky, aby sme s vami komunikovali a reagovali na vaše otázky. Používame tieto údaje, aby sme splnili zmluvné povinnosti dohodnuté medzi nami a vami. 
 
Ak sme s vami neuzavreli zmluvu, je toto spracovanie nevyhnutné na splnenie oprávnených záujmov L'Occitane, konkrétne na lepšiu komunikáciu s vami.
Aby sme spravovali vašu účasť na propagačných a špeciálnych akciách (napr. súťaže, hry, náhodné losovanie, ponuky, prieskumy, trhové štúdie) a vašu účasť v našom programe výhod Používame vaše osobné údaje, vrátane informácií o nákupe a transakciách, aby sme spravovali vašu účasť na rôznych propagačných a špeciálnych akciách a tiež v programe výhod. Používame tieto údaje, aby sme splnili zmluvné povinnosti dohodnuté medzi nami a vami (ak prijmete pravidlá súťaží, hier alebo náhodných žrebovaní a ak prijmete podmienky využívania programu výhod).
 
Toto spracovanie je nevyhnutné na oprávnené záujmy L'Occitane, konkrétne pre lepšiu prípravu ponúk, prieskumov a trhových štúdií.
Aby sme vám dodávali alebo poskytovali naše služby (napr. newslettre emailom, doplňovanie zásob, expresné platby) Používame vaše osobné údaje, vrátane vašich kontaktných údajov a emailovej adresy, aby sme vám dodávali a zaistili, že budete mať prístup k našim ďalším službám.    Používame tieto údaje, aby sme splnili zmluvné povinnosti dohodnuté medzi nami a vami. 
 
Aby sme predávali, hodnotili a zlepšovali naše výrobky a služby (predovšetkým vývoj nových výrobkov a služieb, analýza našej zákazníckej databázy, analýza údajov, účtovníctvo a audit) Kombinujeme osobné údaje, konkrétne údaje poskytnuté zákazníckym servisom, aby sme hodnotili a zlepšovali výrobky a služby, ktoré vám ponúkame. Toto spracovanie je nevyhnutné pre oprávnené záujmy L'Occitane.
Aby sme vám zasielali propagačné ponuky a ďalšie oznámenia a informácie, ktoré vám podľa nás môžu byť užitočné (vrátane špeciálnych ponúk) a to prostredníctvom emailu, poštových listov, telefonických správ, SMS a push notifikácií a aby sme vytvárali a vykonávali cielené marketingové kampane, kampane týkajúce sa správania a reklamné kampane, a to aj prostredníctvom zobrazenia v aplikáciách tretích strán inštalovaných na vašom telefóne Používame vaše osobné údaje, vrátane vašich kontaktných údajov, informácií o nákupoch a vašom profile krásy, aby sme vám poskytli oznámenia, ktoré by vás mohli zaujímať. Váš súhlas získame pred spracovaním vašich údajov na tieto účely.
S ohľadom na poštovú korešpondenciu je takéto spracovanie nevyhnutné na oprávnené záujmy L'Occitane.
Aby sme vám poskytli adresy obchodov a reklamy na základe vašej geografickej polohy Používame vaše osobné údaje, vrátane geolokačných údajov, aby sme vám poskytli kontaktné údaje najbližších obchodov a prispôsobili marketingové oznámenia na základe vašej polohy. Váš súhlas získame pred spracovaním vašich údajov pre tieto účely.
 
Aby sme zdokumentovali vaše preferencie a zvyky týkajúce sa našich výrobkov a služieb Používame vaše osobné údaje, vrátane vášho záujmu o naše výroky a vašich skúseností s nimi, aby sme pochopili, ako využívate väčšinu našich výrobkov a služieb. Toto spracovanie je nevyhnutné pre oprávnené záujmy L'Occitane, konkrétne, aby sme vás lepšie spoznali.
Aby sme analyzovali prieskumy alebo štatistiky a zlepšovali našu internetovú stránku a naše služby Používame vaše osobné údaje, vrátane údajov od zákazníckeho servisu, prieskumov a pripomienok z oddelenia zákazníckeho servisu a údajov zdieľaných s naším tímom zákazníckeho servisu, aby sme zlepšovali našu internetovú stránku a naše služby. Toto spracovanie je nevyhnutné pre oprávnené záujmy L'Occitane, konkrétne, aby sme vás lepšie spoznali.
Aby sme splnili naše povinnosti vyplývajúce zo zmlúv alebo dohôd uzavretých s vami Používame vaše osobné údaje, aby sme lepšie splnili vaše očakávania vyplývajúce zo zmlúv alebo dohôd uzavretých s vami. Používame tieto údaje, aby sme splnili zmluvné povinnosti dohodnuté medzi nami a vami.
Aby sme zaistili, že obsah našej internetovej stránky, naše stránky na sociálnych sieťach a naše emailové správy vám budú prezentované najefektívnejším možným spôsobom a aby sme prispôsobili vašu skúsenosť s našou internetovou stránkou tým, že vám poskytneme informácie a produkty, ktoré spĺňajú vaše potreby Používame vaše osobné údaje, predovšetkým tie týkajúce sa vašej online činnosti, vášho prehliadania stránok a vášho operačného systému, aby sme zaistili, že bude naša internetová stránka správne zobrazovaná na vašom počítači.
 
Toto spracovanie je nevyhnutné pre oprávnené záujmy L'Occitane, konkrétne, aby sme vám poskytli prispôsobený prístup k našej internetovej stránke a zlepšili súčasne vaše skúsenosti s návštevou našej internetovej stránky.
Aby sme doplnili našu internetovú stránku a našu reklamu Zhromažďujeme údaje, predovšetkým tie týkajúce sa internetových stránok, ktoré si prezeráte, aby sme vám poskytli reklamný obsah spĺňajúci vaše očakávania. Toto spracovanie je nevyhnutné pre oprávnené záujmy L'Occitane, konkrétne, aby sme zatraktívnili našu internetovú stránku a vylepšili jej obsah.
Aby sme spravovali našu internetovú stránku a chránili ju pred podvodom Používame osobné údaje, vrátane cookies, aby sme aktualizovali a zlepšovali našu internetovú stránku a bojovali s internetovým podvodom. Toto spracovanie je nevyhnutné pre oprávnené záujmy L'Occitane, konkrétne pre správu našej internetovej stránky, ako je napr. ochrana pred podvodom a zníženie rizika podvodu a súčasne pre zaistenie bezpečnosti našej internetovej stránky počas vašich návštev.
Aby sme vykonávali výskumy a analýzy efektivity nášho marketingového a reklamného úsilia
 
Používame osobné údaje, vrátane údajov, ktoré môžeme získať od dodávateľov externých služieb, aby sme posúdili efektivitu nášho komunikačného úsilia.
 
 
Toto spracovanie je nevyhnutné pre oprávnené záujmy L'Occitane, konkrétne pre analýzu účinnosti nášho komunikačného úsilia, aby sme vám poskytli lepšie používateľské skúsenosti, ktoré lepšie splnia vaše očakávania.
Aby sme analyzovali, akým spôsobom a ako často navštevujete našu internetovú stránku Používame osobné údaje, vrátane cookies, aby sme posúdili vaše používanie našej internetovej stránky. Toto spracovanie je nevyhnutné pre oprávnené záujmy L'Occitane, konkrétne na analýzu vašich návštev našej internetovej stránky, aby sme lepšie splnili vaše očakávania počas vašich ďalších návštev.
Aby sme zacielili reklamu a správy, ktoré vám zasielame a to prostredníctvom reklamných sietí tretích strán, vrátane vyhľadávačov, ako je Google a sociálnych médií, ako je Facebook 
 
 
 
 
Prevádzkujeme kamerové a monitorovacie systémy v predajniach L´Occitane a v priestoroch L´Occitane pre účely prevencie vzniku škôd a zabezpečenia bezpečnosti zákazníkov L´Occitane a ochrany záujmov a majetku L´Occitane.
 
Používame údaje zo sociálnych sietí a sietí tretích strán, ktoré sa týkajú predovšetkým demografických prostriedkov súvisiacich s oblasťami záujmu, obsahom a vašich online aktivít a to samostatne alebo kombinovane. Hneď ako zlúčime tieto údaje s ďalšími informáciami, ktoré sme im poskytli, získate reklamné správu upravenú vašej oblasti záujmu.
 
 
Používame obrazový a zvukový záznam z predajní získaný kamerovými a monitorovacími systémami v predajniach L´Occitane a v priestoroch L´Occitane. Priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené upozornením.
Toto spracovanie je nevyhnutné pre oprávnené záujmy L'Occitane, konkrétne, aby sme vás lepšie spoznali a poskytli vám príjemnejšie používateľské skúsenosti, ktoré lepšie splnia vaše očakávania.
 
 
Toto spracovanie je nevyhnutné pre oprávnené záujmy L´Occitane, konkrétne pre účely prevencie vzniku škôd a zabezpečenia bezpečnosti zákazníkov L´Occitane a ochrany záujmov a majetku L´Occitane.
 


 

INFORMÁCIE, KTORÉ ZDIEĽAMEOsobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, nezverejňujeme tretím stranám, s výnimkou nasledujúcich prípadov.
Osobné údaje zdieľame:
a.    V rámci celosvetovej skupiny L'Occitane, tj. naša dcérska spoločnosť a spoločnosť, ktorá nás skutočne spravuje (ďalej ako "skupina L'Occitane");

b.    S poskytovateľmi služieb, ktorí poskytujú služby v našom mene alebo nám pomáhajú s údržbou a/alebo zlepšovaním našej internetovej stránky, správou nášho programu výhod a s distribúciou, zlepšovaním a/alebo marketingom výrobkov a služieb, ktoré vám ponúkame, vrátane subjektov, ktoré spracúvajú objednávky a poskytujú webový hosting či ukladanie informácií, dodávateľov emailových služieb a marketingových služieb vrátane priameho marketingu, výskumných a analytických služieb a služieb tag manažmentu, ako je napr. Google Analytics a Adobe Analytics. Viac informácií o týchto analytických službách a vašich právach prejaviť nesúhlas nájdete na týchto stránkach:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Adobe Analytics: https://www.adobe.com/sk/privacy.html

c.    S našou sieťou franšíz v súvislosti s predajom našich výrobkov vo Francúzsku, predovšetkým pre správu zberných miest pre výrobky objednané prostredníctvom našej internetovej stránky;

d.    S našimi profesionálnymi partnermi na účely co-brandingu výrobkov, spoločnej propagácie, oznámení a programov;

S našimi profesionálnymi partnermi na ich vlastné účely, aby vám poskytli informácie týkajúce sa výrobkov a služieb tretej strany, ktoré by vás mohli zaujímať, ak ste oficiálne potvrdili túto možnosť a poskytli svoj súhlas;

e.    Ak tak vyžaduje zákon;

f.    S policajnými orgánmi alebo inými orgánmi činnými v trestnom konaní v reakcii na súdne  rozhodnutia, súdne konanie alebo predvolanie;

g.    Ak sa domnievame, že je oznámenie nevyhnutné alebo vhodné, aby nedošlo k fyzickému poškodeniu alebo finančnej strate alebo podvodu, ktorý by mohol mať vplyv na vás alebo našu spoločnosť; aby sme zabránili alebo ohlásili nezákonnú činnosť; aby sme ochránili majetkové práva osôb alebo bezpečnosť osôb vrátane našej vlastnej bezpečnosti, pri aplikácii našich obchodných podmienok alebo inej dohody uzatvorenej s vami;

h.    V rámci predaja všetkých alebo niektorých aktív našej spoločnosti tretej strane alebo v rámci obchodnej reorganizácie či reštrukturalizácie (vrátane zániku alebo likvidácie); 

i.    Ak k tomu iným spôsobom poskytnete súhlas alebo nás požiadate, aby sme zdieľali informácie o vás s tretími stranami;

j.    S prevádzkovateľmi kamerových a monitorovacích systémov v značkových predajniach
L´Occitane a v priestoroch L´Occitane

k.    So subjektmi, ktoré Vám dodávajú tovar.


Môžeme zdieľať súhrnné a/alebo anonymné informácie, ktoré vás neidentifikujú a to pre naše vlastné komerčné účely alebo na účely našich partnerov, čo zahŕňa predovšetkým počet návštevníkov našej internetovej stránky a počet kliknutí na našu reklamu a/alebo emaily. 
 

ODOVZDANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV


 
Informácie o vás, ktoré zhromažďujeme, môžu byť na vyššie uvedené účely odovzdané, uchovávané a spracovávané v krajine alebo na území, kde sa nachádza jedna alebo viac dcérskych spoločností našej skupiny alebo tretia strana poskytujúca služby, zástupca alebo obchodný partner, vrátane ďalších krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS), Švajčiarska a Spojených štátov. Spracovanie môže byť vykonávané tiež zamestnancami mimo EHS a mimo váš štát.
Keď odovzdáme vaše údaje do krajiny, ktorá neponúka uspokojivú úroveň ochrany, prijímame nasledujúce opatrenia, aby sme zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov: 
-    Na výmenu osobných údajov so Spojenými štátmi je ochrana vašich osobných údajov zaistená pomocou autocertifikačného mechanizmu zvaného EÚ-US Privacy Shield; 
-    Na výmenu osobných údajov s Pakistanom, Indiou, Ruskom, Austráliou a Áziou používame štandardné zmluvné klauzuly vyhotovené Európskou komisiou.
Viac informácií o týchto zárukách získate, ak nás kontaktujete emailom alebo poštou na adresách uvedených v časti "Kontaktujte nás". 
 

INFORMÁCIE O DOBE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


 
Ak nie je uvedené inak, budeme uchovávať vaše osobné údaje po dobu nevyhnutne potrebnú na realizáciu vyššie uvedených účelov v súlade s nariadením alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V niektorých prípadoch si musíme údaje ponechať, aby sme splnili naše zákonné a administratívne povinnosti. Ak už údaje nebudeme potrebovať, budú z našich systémov zmazané alebo anonymizované. Kamerové záznamy zo značkových predajní a z priestorov L´Occitane a okolia budov alebo prevádzok L´Occitane sú uchovávané maximálne po dobu troch dní odo dňa získania kamerového záznamu.
 

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV


 
Zaväzujeme sa zaviesť vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme chránili vaše osobné údaje pred náhodným alebo nedobrovoľným zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo neoprávneným oznámením, prístupom či použitím. 
 

SOCIÁLNE SIETE A OBSAH VYGENEROVANÝ POUŽÍVATEĽMI  


 
Niektoré z našich stránok a aplikácií umožňujú používateľom zverejňovať ich vlastný obsah. Upozorňujeme, že obsah zverejnený na našich sociálnych platformách môže byť prezeraný verejnosťou. Mali by ste byť preto opatrní, čo sa týka zverejňovania určitých osobných údajov na týchto platformách, napr. finančných údajov, vašej adresy alebo zdravotných problémov. Nemôžeme byť zodpovední za opatrenia prijaté inými osobami, ak zverejníte svoje osobné údaje na jednej z našich platforiem sociálnych sietí. 
 

VAŠE PRÁVAMáte právo a možnosť kedykoľvek opraviť, aktualizovať a zmazať údaje vo vašom online účte, rovnako ako vaše preferencie a to prihlásením sa k účtu v sekcii "Môj účet" alebo ak nás kontaktujete podľa informácií uvedených v časti "Kontaktujte nás".
Môžete nás tiež požiadať o zmazanie vašich údajov z našich distribučných zoznamov a uplatniť vaše právo byť zabudnutý, aby ste od nás už nedostávali priame marketingová oznámenia, ako je uvedené v časti "Kontaktujte nás" týchto zásad alebo pomocou odkazu "Odhlásenie" alebo na základe pokynu pre výmaz uvedenom v našom oznámení.
Spracovanie vašej žiadosti o výmaz môže zabrať niekoľko dní a je možné, že budete počas tejto doby naďalej dostávať propagačné alebo marketingové emaily alebo poštové listy. Váš nesúhlas so zasielaním priamych marketingových správ nám nebráni poskytovať vám iné typy nepropagačných správ, ako sú napr. emailové potvrdenia transakcií.
Ak chcete zabrániť zberu údajov o vašej polohe a/alebo geolokačných údajov, môžete tak urobiť zmenou parametrov na vašom zariadení a/alebo nasledujúcim postupom:
a.     deaktivujte lokalizačné služby špecifických aplikácií, pri ktorých ste potvrdili zhromažďovanie údajov o polohe alebo geolokačných údajov na účely cieleného priameho marketingu;
b.     deaktivujte lokalizačné služby pri všetkých aplikáciách;
c.     vypnite Bluetooth;
d.     Android: https://support.google.com/googleplay/answer/3405269?hl=sk; alebo
e.     iOS: https://support.apple.com/sk-sk/HT202074
V rámci obmedzení všeobecne záväzných právnych predpisov môžete:
-    Požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme a získať ich kópiu,
-    Požiadať o opravu, aktualizáciu, obmedzenie alebo blokáciu údajov,
-    Požiadať nás o poskytnutie osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte tým, že nás kontaktujete emailom alebo poštovým listom na adrese uvedenej v časti "Kontaktujte nás".
Ak tak umožňuje zákon, môžete odvolať svoj súhlas, ktorý ste predtým poskytli alebo kedykoľvek z oprávnených dôvodov namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. V takom prípade sa budeme riadiť vašimi preferenciami.
Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý plní úlohu dozorného úradu vo veciach ochrany osobných údajov. 
 

Odkazy na stránky a služby tretích strán 
Naše internetové stránky a aplikácie môžu obsahovať odkazy na iné stránky, aplikácie a služby, ktoré sa líšia od tých poskytovaných spoločnosťou L'Occitane a ktoré môžu byť prevádzkované treťou stranou. Upozorňujeme, že neschvaľujeme a nie sme zodpovední za spracovanie vašich osobných údajov týmito tretími stranami, hoci uvádzame odkazy na tieto stránky. Tieto spoločnosti môžu mať svoje vlastné vyhlásenia a svoje zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si ich prečítali a skontrolovali. Naše výrobky a služby vám môžu byť ponúkané aj prostredníctvom platforiem alebo kanálov tretích strán. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za postupy ochrany osobných údajov stránok, aplikácií a služieb, ktoré nie sú poskytované spoločnosťou L'Occitane.  

 

Zmeny zásad ochrany osobných údajov
Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť pravidelne aktualizované s cieľom zohľadniť zmeny našich postupov týkajúcich sa spracovania osobných údajov. O týchto zmenách a ich dátume účinnosti vás budeme informovať. Ak budete naďalej používať našu internetovú stánku, hneď ako nadobudnú zmeny účinnosti, znamená vaše trvajúce používanie našej internetovej stránky, že ste tieto zmeny akceptovali.

 

Kontaktujte nás
Ak by ste chceli aktualizovať informácie, ktoré máme o vás alebo o vašich preferenciách, predovšetkým ak chcete byť odstránení z našich distribučných zoznamov, odvolať svoj súhlas, namietať proti spracovaniu vašich údajov, alebo ak máte otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím emailom na nasledujúcej adrese: administration@loccitane.cz alebo poštou na adrese:
L’OCCITANE Central Europe s.r.o.,
Pobřežní 4
186 00 Praha 8
Česká republika
Môžete tiež kontaktovať poverenca L'Occitane pre ochranu osobných údajov a to emailom na adrese: dpo@loccitane.com