Viac ako len značka: príbeh o záväzkoch

L'OCCITANE vznikla v roku 1976, keď jej zakladateľ Olivier Baussan začal destilovať esenciálne oleje a predávať ich vo svojej milovanej Provence. Táto značka, postavená na silných princípoch a skutočných príbehoch, postupne rástla, ale jej filozofia sa nezmenila. Jej podstatou sú stále príroda a ľudia, a preto L'OCCITANE presadzuje šesť záväzkov, ktoré majú za cieľ chrániť našu planétu a zachovávať rešpekt voči ľuďom.

Respektování Biodiverzity

PRÍBEH O ŠTEDROSTI

Milujeme prírodu, a preto je pre nás úplne prirodzené, že sa staráme o jej uchovanie a udržateľnosť. Používame ingrediencie, ktoré majú dohľadateľný pôvod, pestujú sa udržateľne a ich kultivácia ani zber neohrozujú životné prostredie alebo biodiverzitu. Dokonca sme vytvorili dodávateľské reťazce, ktoré pomáhajú chrániť miestne odrody rastlín!
Medzi naše aktivity patrí odštartovanie prvého organického pestovania slamienky na Korzike, návrat mandľovníkov späť do Provence a ochrana provensálskej levandule, ktorá je ohrozená kvôli klimatickým zmenám. Okrem toho vysádzame živé ploty, podporujeme ochranu miestnych rastlinných druhov a vzácnych odrôd.

Prekročili sme náš cieľ biologickej rozmanitosti stanovený v roku 2016 na ochranu 1 000 odrôd a druhov rastlín. Tento cieľ sme pôvodne chceli dosiahnuť do roka 2025, ale splnili sme ho o päť rokov skôr. V záväzku k biologickej rozmanitosti si čoskoro určíme nový ešte ambicióznejší cieľ pre rok 2025.
Objavte

Podpora pěstitelů

PRÍBEH O POCTIVOSTI

Veľmi si ceníme vzťah s našimi pestovateľmi, ktorý je postavený na dôvere a vzájomnom rešpekte. Od nich získavame miestne, dohľadateľné ingrediencie, ktoré sú základom našich výrobkov. Udržiavame s nimi dlhodobé zmluvy bez položky exkluzivity, platíme im spravodlivú cenu a poskytujeme im technickú aj finančnú pomoc. Chceme však ísť ešte ďalej...
Do roka 2025 chceme dokončiť certifikácie Fair Trade pre všetkých našich výrobcov ikonických ingrediencií.
Objavte

Omezování odpadu

PRÍBEH O REŠPEKTE K NAŠEJ PLANÉTE

Počuli ste už niekedy o našich troch R? Recyklovať, redukovať a reagovať! V L'OCCITANE si robíme starosti (jemne povedané...) kvôli dopadu znečistenia plastami. Preto sa snažíme veci zmeniť a v mnohých predajniach na svete už ponúkame službu recyklácie. Spojili sme sa aj so spoločnosťou TerraCycle®, ktorá nám pomáha s ťažko recyklovateľnými obalmi. K mnohým výrobkom ponúkame recyklované náhradné náplne a naše obaly sa snažíme upraviť tak, aby boli čo najšetrnejšie k životnému prostrediu.
3 x 100 % do roka 2025! 100 % našich fliaš bude vyrobených zo 100% recyklovaného plastu a 100 % našich butikov bude ponúkať recyklačné služby.
Objavte

Posilňovanie postavenia žien

PRÍBEH O EMANCIPÁCII

Veríme v rovné postavenie oboch pohlaví a podporujeme ženy v dosahovaní ich cieľov. V Burkina Faso už dlhé roky spolupracujeme s miestnymi ženami, ktoré spracovávajú bambucké maslo, a prispievame k ich nezávislosti. Naša nadácia L'OCCITANE Foundation im poskytuje finančnú pomoc, prístup k vzdelaniu pre ne a ich deti a v neposlednom rade podporuje ich gramotnosť. Každoročne ponúkame výrobok solidarity a výťažok z jeho predaja venujeme na podporu vedúceho postavenia žien. Aj keď sa tieto kroky môžu zdať malé, môžu byť cestou k veľkej zmene.
Náš cieľ z roka 2016 na podporu viac ako 33 000 žien v Burkina Faso sme nielen splnili, ale dokonca aj prekročili. Vďaka tomuto záväzku sme pomohli viac ako 33 000 ženám k emancipácii a v ich socioekonomickom rozvoji. Už čoskoro si stanovíme nový cieľ, ktorý budeme chcieť splniť do roka 2025.
Objavte

Staráme sa o zrak

PRÍBEH O JASNEJ VÍZII

Všimli ste si na našich obaloch Braillovo písmo? Alebo naše fundraisingové výrobky na podporu boja proti liečiteľnej slepote? Vďaka partnerstvu s neziskovými organizáciami, UNICEF a projektom našej nadácie L'OCCITANE Foundation vedieme niekoľko aktivít, ktoré pomáhajú nevidomým a zrakovo postihnutým. Bojujeme proti detskej slepote prostredníctvom projektov, ktoré poskytujú deťom vitamín A, a umožňujeme ľuďom po celom svete prístup ku kvalitnej starostlivosti o oči. Robíme všetko pre to, aby budúcnosť vyzerala žiarivo.
Do roka 2025 poskytneme starostlivosť o oči 15 miliónom ľudí po celom svete.
Objavte

Podpora miestnych remesiel

PRÍBEH O NADANÍ

Remeselné zručnosti pomaly miznú napriek tomu, že sú také dôležité. Keď sa povie L'OCCITANE, vybaví sa vám autenticita, odbornosť, tradícia a samozrejme Provence. Vždy sme si veľmi cenili zručnosť a kreativitu, a preto pre nás má spolupráca s miestnymi remeselníkmi a umelcami veľký význam. Chceme sa o ich talenty a know-how podeliť v našich predajniach a vďaka vzájomnej spolupráci vytvárať jedinečné výrobky, vďaka ktorým si budete môcť užiť ich tradičné a krásne umenie.
Do roka 2025 chceme podporovať 20 remeselníkov a prezentovať ich v našich predajniach a komunikačných kanáloch.
Objavte