Vaše nejlepší oholení | Pravidlá a podmienky

Pravidlá a podmienky

1. Facebookovú aplikáciu a nadväzujúcu súťaž organizuje spoločnosť L'OCCITANE Central Europe s.r.o., Pobřežní 4, 186 00 Praha 8 (organizátor). K aplikácii sa môžu prihlásiť a zaregistrovať len ľudia vo veku minimálne 18 rokov, ktorí majú facebookový profil a ktorí sa stanú fanúšikmi facebookového profilu L'OCCITANE en Provence - Slovakia na www.facebook.com v období uvedenom v bode 2.
Pripojením sa k facebokovej aplikácii automaticky súhlasíte s jej podmienkami.
Zaškrtnutím políčka "Áno, chcem dostávať e-mailový newsletter L'OCCITANE" súhlasíte s pravidelným zasielaním informácií o novinkách a promo ponukách prostredníctvom e-mailu.
Na základe tohto súhlasu je spoločnosť L'OCCITANE Central Europe s.r.o. oprávnená zaradiť Vaše osobné informácie do databázy on-line zákazníkov a ako správca s nimi zachádzať v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov. Spoločnosť L'OCCITANE Central Europe s.r.o. ako správca je oprávnená spracovávať osobné údaje prostredníctvom určeného spracovateľa, ktorý už nepodlieha ďalšiemu súhlasu zákazníka.
L'OCCITANE Central Europe s.r.o. prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje zákazníkov iným spoločnostiam. Občas ale môže zaslať zákazníkom v on-line databáze ponuku od svojich partnerov, o ktorej sa domnieva, že oslovených zákazníkov zaujme. Tento súhlas platí na dobu neurčitú až do jeho písomného odvolania alebo ukončenia činnosti on-line obchodu.
Zaregistrovaný fanúšik úplne súhlasí s tým, že organizátor môže v budúcnosti využiť jeho dáta na marketingové účely.
2. Facebooková aplikácia a nadväzujúca súťaž trvá od 10.6.2013 do 23.6.2013. Aplikácia a súťaž budú uzatvorené dňa23.6.2013 o 23:59:59.
3. Účasť v facebookovej aplikácii je bezplatná.
4. Organizátor vyžrebuje po ukončení aplikácie zo všetkých zaregistrovaných fanúšikov 3 výhercov, ktorí získajú 3 Darčekové sady verdon od L'OCCITANE.
Účasť v súťaži je bezplatná, žrebovanie prebehne dňa 26.6. 2013 o 12:00 hod.
Organizátor informuje výhercov o ich výhre do 3 pracovných dní prostredníctvom e-mailovej správy na e-mailovú adresu poskytnutú zaregistrovaným účastníkom. Organizátor informuje výhercov, akým spôsobom a kedy bude výhra odovzdaná. Výherca sa musí s organizátorom spojiť do 10  kalendárnych dní odo dňa, keď dostal správu o svojej výhre. Organizátor nezodpovedá za chyby spôsobené zaregistrovaným (nesprávne vyplnenie kontaktných údajov, nesplnenie podmienok).
Fanúšikovia sa môžu zúčastniť súťaže len zo svojho vlastného facebookového profilu. Ak fanúšik zúčastní hry a použije iný ako svoj vlastný Facebookový profil, organizátor odmieta akúkoľvek zodpovednosť za komplikácie s tým spojené, vymedzuje si právo na vylúčenie fanúšika z aplikácie.
5. Táto aplikácia nijako nekooperuje s Facebookom a žiadne dáta nebudú poskytnuté Facebooku. Všetky dáta budú patriť len organizátorovi, ktorý ich bude využívať podľa bodu 1.
Fanúšikovia, ktorí sa aplikácie zúčastnia, berú na vedomie, že:
i: v prípade výhry môže organizátor a/alebo jeho zástupca zverejniť jeho meno a adresu (iba mesto)
ii: svojou účasťou v aplikácii úplne akceptujú jej podmienky.
7. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podmienok súťaže kedykoľvek v jej priebehu.