UZNANIE ROZVOJOVÉHO PROGRAMU OSN (UNDP)

Na základe štúdie nezávislej organizácie sa rozvojový program OSN (UNDP) rozhodol udeliť spoločnosti L’OCCITANE en Provence označenie vzorová spoločnosť za jej aktivity v Burkina Faso, ktorým sa venuje v rámci svojej iniciatívy „Growing Inclusive Markets“ (Rozvoj inkluzívnych trhov) roku 2013. 

L'OCCITANE sa stala aj členom výzvy Business Call to Action. Táto iniciatíva, ktorú v roku 2008 zriadil Rozvojový program OSN a ďalší inštitucionálni partneri, združuje spoločnosti prispievajúce k hospodárskemu rozvoju najchudobnejších oblastí a k ochrane životného prostredia.

„Toto uznanie našich aktivít Organizáciou spojených národov dokazuje, akú hodnotu má spolupráca so ženami z Burkina Faso, ktorú sme začali pred 30 rokmi. Spojivom medzi nami a týmito ženami je strom karité, ktorého zásluhou sa im tiež podarilo dosiahnuť ekonomickú nezávislosť.“
— Olivier Baussan, zakladateľ spoločnosti L’OCCITANE en Provence

Prečítajte si úplný záznam OSN >