Staráme sa o zrak

Naše výrobky vytvárame tak, aby potešili všetky vaše zmysly, ale jeden z nich je pre nás obzvlášť dôležitý, a preto sme sa zaviazali chrániť ho. Snažíme sa bojovať s liečiteľnou slepotou, uľahčiť prístup ku kvalitnej starostlivosti o oči a pomáhať zrakovo postihnutým, či už používaním Braillovho písma na obaloch, predajom charitatívnych výrobkov alebo spoluprácou s neziskovými organizáciami a UNICEF.

Vedeli ste, že?

Nedostatok vitamínu A je jednou z hlavných príčin detskej slepoty.

V 80 % prípadov možno slepote predísť.

Každých 5 sekúnd stratí jeden človek na svete zrak.

SNÍVAME O BUDÚCNOSTI, V KTOREJ MÔŽE KAŽDÝ VIDIEŤ

AK NIČ NEUROBÍME, počet zrakovo postihnutých ľudí sa do roka 2050 strojnásobí.

Naša misia

Náš cieľ
Do roka 2020 chceme uľahčiť prístup ku kvalitnej starostlivosti o oči pre 10 miliónov ľudí.
Dve cesty pomoci
1. SPOLOČNÉ VYBERANIE PROSTRIEDKOV
2. SPOLOČNÁ POMOC TAM, KDE JE TREBA

BRAILLE

NAŠE VÝROBKY SA SNAŽÍME PRIBLÍŽIŤ NEVIDIACIM...

V 90. rokoch sme na obaloch našich výrobkov začali používať Braillovo písmo a dnes ho môžete nájsť na väčšine produktov. Nie je to len cesta, ako naše výrobky sprístupniť nevidiacim, ale pomáha nám aj v budovaní verejného povedomia o strate zraku.

POBOČKY S VÍZIOU

A AMBÍCIAMI!

Naše pobočky v Malajzii zapájajú zákazníkov do každoročnej akcie Race for Vision a vyzývajú ich, aby zdieľali fotografie svojich nôh s heslom „Boj proti liečiteľnej slepote“ a oficiálnymi hashtagmi Race for Vision. Za každú uverejnenú fotografiu na Instagrame L'OCCITANE Malajzia venuje ďalšie peniaze na boj so slepotou. Nápad, ktorý stojí za to nasledovať!

BOJ SO SLEPOTOU V BURKINA FASO

SPOLOČNÁ MISIA S NEZISKOVÝMI ORGANIZÁCIAMI

Okrem podpory žien v Burkina Faso spolupracujeme aj s neziskovými organizáciami Light for the World a Sight Savers, s pomocou ktorých sa snažíme obmedziť choroby zraku v danom regióne.

MYDLO SOLIDARITY

POMÁHA A PRINÁŠA RADOSŤ

Veľká časť prostriedkov pre náš boj na ochranu zraku pochádza z predaja mydla solidarity, ktoré ponúkame každý rok v inom dizajne. Vybrané peniaze smerujú na programy UNICEF zamerané na prevenciu a odstraňovanie chorôb zraku detí spôsobených nedostatkom vitamínu A.

ZAPOJENIE ZAMESTNANCOV

DO RACE FOR VISION!

Naše pobočky po celom svete sa zapájajú do miestnych projektov a podporujú iniciatívy spojené s ochranou zraku. Zamestnanci L'OCCITANE sa tiež každoročne zúčastňujú akcie Race for Vision – prepojených pretekov na výber prostriedkov pre boj so zrakovým postihnutím. Vo Francúzsku môžu navyše naši zamestnanci vďaka špeciálnemu programu pravidelne darovať čiastky na neziskové organizácie priamo zo svojej mzdy.