Podpora biodiverzity

Milujeme Provence a celé južné Francúzsko, koniec koncov tu máme korene. Preto je pre nás ochrana a podpora biodiverzity v stredomorskej oblasti prirodzená. Toto ohnisko biodiverzity patrí medzi najbohatšie ekosystémy na svete a potrebuje skutočnú ochrannú stratégiu.

Biodiverzita je vážne ohrozená

Za ostatných 30 rokov vymizla viac ako polovica svetových korálových útesov.

12 000 druhov rastlín je v ohrození.

Počet stavovcov sa od roka 1970 znížil o polovicu.

Naša spoločná misia

NÁŠ CIEĽ:
Do roka 2025 chceme ochrániť 1 000 rastlinných druhov a odrôd.
AKO MÔŽEME POMÔCŤ: 

1. Zaistiť dohľadateľnosť pôvodu ingrediencií od pestovateľov až k výrobku
2. Chrániť životné prostredie vysádzaním živých plotov
 

Provensálska levanduľa je v ohrození

ZAVIAZALI SME SA JU CHRÁNIŤ

Úbytok levandule je bohužiaľ skutočnosťou. Táto obľúbená rastlina, ktorá sa stala symbolom Provence, trpí v dôsledku klimatických zmien. Od roka 2012 spolupracujeme s francúzskymi inštitútmi pre ekologický výskum, ktoré sa snažia nájsť spôsob, ako levanduľu zachrániť, napríklad výberom nových odrôd a využívaním inovatívnych metód pestovania.

Prameň Réotier je prírodný poklad

A MUSÍ BYŤ AJ NAĎALEJ ZACHOVANÝ...

Výnimočné prostredie prameňa Réotier potrebuje našu ochranu. Spolupracujeme s expertmi v tejto oblasti a uskutočnili sme výskumy, ktoré berú do úvahy biodiverzitu, okolitú krajinu, geológiu a miestnu faunu a flóru. Museli sme zaistiť, že čerpanie mimoriadnej minerálnej vody z tohto prameňa nebude mať žiadne negatívne dopady na prietok vody a celé okolie. Z tohto dôvodu nikdy nečerpáme viac ako 0,04 % z celkového ročného objemu prameňa.

Sme partnermi Medzinárodného zväzu ochrany prírody (IUCN)

V ZÁUJME OCHRANY BIODIVERZITY NAŠEJ KRAJINY

Aby sme vedeli, ako správne pomôcť, potrebujeme niekedy sami trochu poradiť. Preto pracujeme spolu s francúzskym výborom organizácie IUCN, aby sme stanovili, ktoré ekosystémy sú najviac ohrozené a potrebujú najnutnejšiu pomoc. IUCN nám pomáha odhaliť problémy týkajúce sa biodiverzity a spolu so súkromnými aj verejnými subjektmi sa ich snažíme riešiť. Vďaka tomu sa môžeme sústrediť na pomoc tam, kde je to najviac potrebné!

Spoločnosť expertov

ZAMERANÁ NA OCHRANU RASTLÍN

Viac hláv viac vie, viac rúk viac urobí! Preto sme odštartovali nové partnerstvo s Conservatoire Méditerranéen Partagé (Zdieľané stredomorské konzervatórium) a zostavili spoločnosť zloženú z jednotlivcov, organizácií, inštitúcií a pestovateľov, ktorí budú pomáhať v štúdiu ohrozených rastlín a ich opätovnej výsadbe v celom regióne. Prostredníctvom projektov zacielených na ochranu a propagáciu biodiverzity môžeme prispieť k zachovaniu rôznorodosti rastlín a stať sa ochrancom týchto cenných pokladov, aby sa z nich mohli tešiť aj budúce generácie.