Registrácia


  • Všetky políčka označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
  • Súhlasím so zasielaním noviniek, ponúk a personalizovaného obsahu od L’Occitane nasledujúcou formou:
  • L’Occitane môže zasielať novinky, ponuky a personalizovaný obsah (oznámenia) aj poštou. Ak si neželáte dostávať oznámenia poštou, môžete sa kedykoľvek odhlásiť zaslaním e-mailu na administration@loccitane.cz alebo priamo prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu.
  • Problémy a objednaním? Pomôžeme na +420 734 621 370 alebo na online@loccitane.sk.
  • ?Free Text 5

  • Vaše osobné údaje budú spracované L’OCCITANE International SA, správcom dát, na základe Vášho súhlasu so zasielaním priamych marketingových oznámení. Vaše údaje budú spracované aj pre analytické účely so zámerom zlepšenia našich ponúk a poskytovania prispôsobených výrobkov, služieb a ponúk podľa vyhodnotenia Vašich osobných záujmov. Môžeme sa deliť o Vaše údaje s dôveryhodnými tretími stranami, jednajúcimi v našom zastúpení, a s ďalšími spoločnosťami L’Occitane Group. Máte právo na vyžiadanie prístupu, opráv, vymazanie, obmedzenie a prenositeľnosť svojich osobných údajov. Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich dát alebo svoj súhlas odvolať, predovšetkým v prípade individualizovaných reklám založených na štúdiu Vašich osobných záujmov. Svoje práva môžete uplatniť tak, že nás budete kontaktovať na: administration@loccitane.cz. Ak chcete získať viac informácií o spôsobe, akým sú spracované Vaše dáta, prečítajte si, prosím, naše Zásady spracovania a ochrany osobných údajov. Nájdete tam aj informácie o svojich právach a podmienkach uchovávania a prevádzania Vašich dát. Vyplnením tohto formulára potvrdzujete, že ste dovŕšili aspoň 16 rokov.