Postoj L’OCCITANE k testovaniu na zvieratách

Prosíme, pozorne čítajtenaše vyjadrenie k tejto dôležitej téme.

L'OCCITANE nikdy netestovala svoje výrobky na zvieratách a dbá na to, aby ani použité suroviny neboli testované na zvieratách. SpoločnosťL´Occitane nemá v úmysle meniť svoj postoj v tejto záležitosti. Od svojho vzniku L'Occitanebráni  práva zvierat tým, že odmieta používať vo svojich výrobkoch akékoľvek produkty živočíšneho pôvodu, s výnimkou včelích produktov.

L'OCCITANE je už dlho zaviazaná organizáciám ako je OneVoice. Bola tiež jednou z prvých spoločností, ktoré boli prijaté do britskejÚnie pre zrušenie vivisekcie (BUAV) v roku 1997. Toto združenie sa v decembri 2011 rozhodlo odstrániť zozoznamu spoločnosti, ktoré pôsobia v Číne, pretože čínske úrady môžu vykonávať obmedzené testy priregistrácii produktov pre miestny trh. V žiadnom prípade L'OCCITANE nikdy neuskutočňovala tieto typy testov, ale je podrobená tomuto striktnému jednaniu, pretože nedokáže predložiť formálne dôkazy o tom, že tieto testy na jej výrobkoch neuskutočňujú čínske úrady.

L'Occitane pôsobí v súlade s rôznymi predpismi každej krajiny a chce sa aktívne podieľať na zrušení testovania kozmetických produktov na zvieratách po celom svete. L´Occitane sa domnieva, že je kontraproduktívne pripraviť najľudnatejšiukrajinu sveta o výrobky, ktoré neboli testované na zvieratách. V opačnom prípade by mali čínski spotrebitelia prístup iba k výrobkom, ktoré boli podrobené testom na zvieratách, a tým by dochádzalo aj k podpore a rastu spoločností, ktoré tieto testy uskutočňujú, a to je nežiaduce.

L´OCCITANE stále aktívne bojuje za zrušenie testovania na zvieratách po celom svete. Práve z tohto dôvodu teraz spolupracuje s  BUAV na zriadení špeciálnej skupinu, ktorá má za úlohu vytvoriť tlak na Čínu a presvedčiť ju, aby odstúpila od testovania na zvieratách. SpoločnosťL´Occitane chce zdôrazniť, že na začiatku roka 2011 sa zúčastnila seminára v Pekingu – spoločne s BUAV a čínskymi úradmi– ktorý mal za cieľ zaviesť alternatívne testy. Tieto testy by mali v budúcnosti nahradiť všetky doterajšiespôsoby testovania kozmetických produktov, ktoré v Číneteraz existujú. L'Occitane sa snaží o zmenu pomerov v oblasti testovania na zvieratách na území Číny.