POSILŇOVANIE POSTAVENIA ŽIEN

Spoločný príbeh L'OCCITANE a žien v Burkina Faso sa začal písať v 80. rokoch 20. storočia. Odvtedy sme vybudovali úzke partnerstvo, založené na vzájomnej podpore. Na začiatku sme spolupracovali zhruba s tuctom žien, dnes už ich je vyše 10 000! Od roka 2009 je náš dodávateľský reťazec bambuckého masla 100% fair trade (certifikovaný na základe štandardov www.fairforlife.org).

Vedeli ste, že?

Bambucké maslo v Burkina Faso prezývajú „zlato žien“.

Podľa tradície orechy maslovníka afrického zbierajú a spracovávajú iba ženy.

Ženy sú v Burkina Faso dôležitým spoločenským pilierom a hrajú kľúčovú rolu v ekonomickom a sociálnom rozvoji krajiny.

NÁŠ ZÁVÄZOK

BURKINA FASO JE JEDNOU Z NAJCHUDOBNEJŠÍCH KRAJÍN SVETA. Podporou a posilňovaním postavenia žien v Burkina Faso im pomáhame v tom, aby unikli chudobe.

Naša misia

Náš cieľ
DO ROKA 2020 CHCEME PODPORIŤ VIAC AKO 33 000 ŽIEN V BURKINA FASO V ICH SOCIO-EKONOMICKOM ROZVOJI
Dve cesty pomoci
1. SPOLOČNÝ FAIR TRADE OBCHOD
2. SPOLOČNÁ PODPORA POSTAVENIA ŽIEN

PROGRAM RESIST

PODPORUJEME ŽENY V MNOHÝCH SMEROCH

V roku 2018 sme spustili program RESIST, založený na nezlomnosti, ekológii, posilňovaní, nezávislosti, štruktúrovaní a tréningu. Prostredníctvom neho sme ženám v Burkina Faso pomohli:
• chrániť maslovníky africké a mať prístup do organických oblastí pre zber ich orechov,
• zjednotiť ich dodávateľský reťazec bambuckého masla,
• zvýšiť ich príjmy vďaka nachádzaniu nových zákazníkov pre ich bambucké maslo,
• vytvárať nové aktivity, napríklad vyrábať bissap.
Náš cieľ? Pomôcť im získať väčšiu finančnú samostatnosť.

SPOLOČENSKÝ A EKONOMICKÝ DOPAD

VYLEPŠENIE ŽIVOTA ŽIEN

Vďaka vlastnému zárobku a rozvíjaniu nových schopností a aktivít sú ženy spracovávajúce bambucké maslo schopné vylepšiť svoj sociálny status. Väčšou mierou tak môžu prispieť na výdaje domácnosti a zaplatiť vzdelanie svojich detí. Prospech z toho má nakoniec celá rodina!

PODPORA VEDÚCEHO POSTAVENIA ŽIEN

ŠTYRI KĽÚČOVÉ OBLASTI

Nadácia L'OCCITANE Foundation vyvíja nové spôsoby, ako ženám v Burkina Faso otvoriť ďalšie príležitosti a ponúknuť im žiarivejšiu budúcnosť. Sústredí sa na gramotnosť, finančnú podporu, vzdelanie dievčat a rozvoj podnikateľských schopností. Snažíme sa rozbiť začarovaný kruh negramotnosti a poskytnúť ženám – podnikateľkám finančnú pomoc.

PODNIKAVOSŤ

POVZBUDZUJEME ŽENY V TOM, ABY ROZVÍJALI SVOJ POTENCIÁL

Potrebujeme viac žien – podnikateliek! Preto sme sa spojili s neziskovou organizáciou "Entrepreneurs du Monde", ktorá podporuje ženy v rozvoji ich podnikateľských iniciatív. V rámci našej vlastnej súťaže „L'OCCITANE pour Elles“ sme tiež štyrom výherkyniam pomohli splniť ich podnikateľský sen.