Podporujeme pestovateľov

Naše ingrediencie a ich pestovatelia sú srdcom L'OCCITANE, veď naše jedinečné výrobky vznikajú vďaka ich tvrdej práci a zručnosti, ktoré ich robia takými autentickými. Dialóg, transparentnosť a rešpekt sú základom nášho vzťahu s pestovateľmi. Niektoré z našich partnerstiev pritom trvajú už viac ako 30 rokov!

KEĎ NIČ NEUROBÍME, STRATÍME 400 FARIEM VO FRANCÚZSKU A 1 200 V CELEJ EURÓPE.

Naša misia

Náš cieľ
DO ROKA 2025 MAŤ FAIR TRADE PARTNERSTVO SO VŠETKÝMI NAŠIMI PESTOVATEĽMI.
PRE JEHO USKUTOČNENIE SA SÚSTREDÍME NA DVE OBLASTI:
1. UDRŽIAVAŤ ÚZKU SPOLUPRÁCU, KTORÁ JE ZALOŽENÁ NA DÔVERE A ÚPRIMNOSTI
2. SPOLOČNE PESTOVAŤ A VYRÁBAŤ ZODPOVEDNE A UDRŽATEĽNE

ČO JE FAIR TRADE?

Fair trade znamená stabilné ceny a príjmy, dôstojné pracovné podmienky, posilňovanie postavenia farmárov a robotníkov a zaistenie ich spravodlivého podielu zo zisku. Označuje podporu pestovateľov a výrobcov, zlepšovanie kvality ich života, vytváranie udržateľnej budúcnosti pre nich a ich rodiny a v neposlednom rade starostlivosť o ľudí a prírodu.

SPRAVODLIVÝ OBCHOD

PRINCÍPY

1. Spravodlivá platba (spravodlivé ceny a mzdy)
2. Spravodlivé obchodné praktiky (platba dopredu, dlhodobé zmluvy)
3. Transparentnosť, zodpovednosť a rešpekt (kolektívne rozhodovanie a otvorená komunikácia naprieč všetkými úrovňami dodávateľského reťazca)
4. Dobré pracovné podmienky (počet hodín, bezpečnosť atď.)
5. Úcta k životnému prostrediu (udržateľnosť, energetická hospodárnosť)
6. Budovanie povedomia u zákazníkov

FÉROVOSŤ V L'OCCITANE

NAŠE AKCIE A PRESVEDČENIE

V L'OCCITANE sú pestovatelia na prvom mieste! Zaviazali sme sa na tie najspravodlivejšie ceny, aké sú možné, a uzatvárame s nimi dlhoročné zmluvy bez položky exkluzivity – preto majú zaručený stabilný príjem, zároveň však môžu obchodovať aj s inými partnermi. V prípade potreby im poskytujeme akontácie a podporujeme pestovateľov, ktorí svoju prácu milujú a odovzdávajú ju ďalším generáciám. Svojich pestovateľov poznáme osobne a na poliach s nimi spolupracujeme po celý rok. 

PESTOVATELIA SLAMIENKY

POSILŇOVANIE VZŤAHU VĎAKA DLHOROČNEJ SPOLUPRÁCI

V súčasnosti spolupracujeme s tuctom korzických pestovateľov a destilátorov, ktorí pestujú, zbierajú a destilujú cenné kvety slamienky. Táto rastlina rastie na Korzike divo, ale bolo by riskantné (a neudržateľné!) zbierať ju ako divú rastlinu. V roku 2004 sme preto odštartovali prvý program pestovania organickej slamienky a vysadili ju na 50 hektároch! Spolupracujeme s niekoľkými výrobcami na Korzike, s ktorými sme uzavreli dlhoročné zmluvy.

PESTOVATELIA MANDLÍ

NÁVRAT MANDĽOVNÍKOV SPÄŤ DO PROVENCE

Náš hlavný pestovateľ mandlí s nami uzavrel mnohoročnú zmluvu a s našou pomocou vysadil v regióne Valensole viac ako 15 000 mandľovníkov! Pritom nenakupujeme len celé mandľové orechy, ale využívame aj rozbité mandle a ich škrupinky, ktoré by sa inak vyhodili. L'OCCITANE je zakladajúcim členom francúzskej organizácie France Amande, ktorá sa stará o rozsiahle znovuvysádzanie mandľovníkov v Provence.
OBJAVTE VIAC

Dôležité čísla

28 dohľadateľných dodávateľských reťazcov, z ktorých polovica je organická

98 pestovateľov a viac ako 10 000 zberačov

40 partnerských zmlúv, 24 z nich je dlhoročných