PODPORA NADÁCIE L’OCCITANE

Podpora ženského podnikania
Spoločnosť L'OCCITANE už od 80. rokov 20. storočia pracuje so ženami, ktoré vyrábajú bambucké maslo, a to s cieľom spoločného rozvoja. V roku 2006 sa Nadácia L'OCCITANE rozhodla posunúť spoluprácu so ženami z tejto krajiny na ďalšiu úroveň a zamerať sa na aktivity podporujúce ženské podnikanie, ktoré v súčasnosti predstavuje najvhodnejší spôsob pre dosiahnutie ich splnomocnenia a ekonomickej samostatnosti. 
Tisíce žien
Od jej založenia, ktoré sa datuje do roka 2006, viac ako 9 700 žien dostalo podporu pre rozvoj a posilňovanie ich podnikania.
Viac informácií o Nadácii nájdete na adrese: foundation.loccitane.com