Newsletter


  • Všetky políčka označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
  • Ak o zasielanie newslettera a našich obchodných informácií nemáte záujem, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z evidencie v našej databáze kliknutím na odkaz v dolnej časti newslettera alebo nás kontaktovať e-mailom na adrese: administration@loccitane.cz či poštou na adrese: L’OCCITANE Central Europe s.r.o., Pobřežní 4, 186 00 Praha 8, Česká republika.

    Keby ste chceli aktualizovať informácie, ktoré máme o Vás alebo o Vašich preferenciách, kontaktujte nás, prosím, e-mailom na nasledujúcej adrese: administration@loccitane.cz alebo poštou na adrese: L’OCCITANE Central Europe s.r.o., Pobřežní 4, 186 00 Praha 8, Česká republika.
  • ?Free Text 3

  • ?Free Text 4

  • ?Free Text 5

  • Vaše osobné údaje budú spracované L’OCCITANE International SA, správcom dát, na základe Vášho súhlasu so zasielaním priamych marketingových oznámení. Vaše údaje budú spracované aj pre analytické účely so zámerom zlepšenia našich ponúk a poskytovania prispôsobených výrobkov, služieb a ponúk podľa vyhodnotenia Vašich osobných záujmov. Môžeme sa deliť o Vaše údaje s dôveryhodnými tretími stranami, jednajúcimi v našom zastúpení, a s ďalšími spoločnosťami L’Occitane Group. Máte právo na vyžiadanie prístupu, opráv, vymazanie, obmedzenie a prenositeľnosť svojich osobných údajov. Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich dát alebo svoj súhlas odvolať, predovšetkým v prípade individualizovaných reklám založených na štúdiu Vašich osobných záujmov. Svoje práva môžete uplatniť tak, že nás budete kontaktovať na: administration@loccitane.cz. Ak chcete získať viac informácií o spôsobe, akým sú spracované Vaše dáta, prečítajte si, prosím, naše Zásady spracovania a ochrany osobných údajov. Nájdete tam aj informácie o svojich právach a podmienkach uchovávania a prevádzania Vašich dát. Vyplnením tohto formulára potvrdzujete, že ste dovŕšili aspoň 16 rokov.