L'OCCITANE SA PODIEĽA NA TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI PALMOVÉHO OLEJA - l'Occitane

L'OCCITANE SA PODIEĽA NA TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI PALMOVÉHO OLEJA

Pre naše výroky priamo nenakupujeme ani priamo nevyužívame palmový olej. Avšak mydlá a niektoré deriváty môžu obsahovať jeho stopové množstvo. V otázke získavania našich surovín sme sa zaviazali na dodržiavanie našich hodnôt a na zaistenie kvality, sledovateľnosti a udržateľnosti prísad, ktoré získavame od našich dodávateľských reťazcov. Preto sme zaktivovali rôzne iniciatívy s cieľom zaistiť to, aby sme v našich produktoch používali palmový olej zodpovedne.
L'OCCITANE SA PODIEĽA NA TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI PALMOVÉHO OLEJA - RSPO ČLENSTVO - l'Occitane

RSPO ČLENSTVO

Od roka 2011 je L'OCCITANE členom RSPO (Okrúhly stôl o udržateľnej produkcii palmového oleja), neziskovej organizácie, ktorá spája všetky zúčastnené strany ropného priemyslu. Jeho cieľom je vyvinúť a implementovať globálne štandardy pre certifikovaný udržateľný palmový olej.

Viac o ponuke RSPO
L'OCCITANE SA PODIEĽA NA TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI PALMOVÉHO OLEJA - SLEDOVATEĽNÝ A TRVALO UDRŽATEĽNÝ PALMOVÝ OLEJ V 100 % NAŠICH MYDIEL - l'Occitane

SLEDOVATEĽNÝ A TRVALO UDRŽATEĽNÝ PALMOVÝ OLEJ V 100 % NAŠICH MYDIEL

Na konci roka 2015 bude 100 % našich mydiel formulovaných zo sledovateľného a trvalo udržateľného palmového oleja, v súlade s jednou z najvyšších úrovní sledovateľnosti definovaných RSPO (Segregated).
*Okrem výrobkov z profesionálnych a holiacich radov.

L'OCCITANE SA PODIEĽA NA TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI PALMOVÉHO OLEJA - UDRŽATEĽNÉ ZDROJE NAŠICH SUROVÍN - l'Occitane

UDRŽATEĽNÉ ZDROJE NAŠICH SUROVÍN

Spolupracujeme priamo s producentmi a neustále zlepšujeme naše dodávateľské reťazce surovín. Budujeme dlhodobé partnerstvá založené na dôvere a rešpekte.

L'OCCITANE SA PODIEĽA NA TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI PALMOVÉHO OLEJA - ŠPECIALIZOVANÉ DODÁVATEĽSKÉ REŤAZCE - l'Occitane

ŠPECIALIZOVANÉ DODÁVATEĽSKÉ REŤAZCE

Keď pôjdeme ešte ďalej, pracujeme aj na zriadení dodávateľského reťazca v západnej Afrike so zmluvným dodávateľom palmového oleja. To nám umožní priame dodávky a tiež väčšiu kontrolu nad sledovateľnosťou surovín, nad ochranou životného prostredia a nad sociálnymi dopadmi.