Príprava Ma Crème Nature v domácich podmienkach je úplne bezpečná. Ingrediencie, z ktorých sa krém vyrába, sú v presných a dopredu stanovených dávkach, čím je zaručená znášanlivosť konečného prípravku (potvrdené bezpečnostnými testmi).