VYHLÁSENIE O COOKIES

Toto vyhlásenie objasňuje zásady spoločnosti L'Occitane International SA, so sídlom: 5 chemin du Pré Fleuri, 1228 Plan-les-Ouates, Švajčiarsko (ďalej ako "L'Occitane"), týkajúce sa cookies na internetovej stránke L'Occitane, na ktorú je prístup možný:
- prostredníctvom internetu na adrese https://sk.loccitane.com; alebo
- prostredníctvom mobilnej aplikácie na iPhone, Androide alebo iných mobilných telefónoch/ tabletoch; (spoločne ďalej ako "stránka").

V súlade s ustanovením § 55 zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách v pl. zn., vás týmto informujeme, že naše stránka využíva pre svoji činnosť za účelom zlepšenia Vám poskytovaných služieb tzv. cookies.

Hneď  ako sa pripojíte k stránke a nastavíte podľa svojho uváženia prehliadač, ktorý použijete na prvú návštevu stránky, automaticky môžu byť nainštalované rôzne textové súbory zvané "cookies" či podobné technológie typu "webové tagy" a dočasne ponechané (maximálne 13 mesiacov) v pamäti alebo na hard disku vášho zariadenia s cieľom umožniť vám najlepšie možné prehliadanie stránky a umožniť nám navrhovať prispôsobené ponuky a služby. Tieto súbory cookies sa ukladajú, hneď ako poskytnete súhlas alebo pokračujete v prehliadaní stránky, konkrétne kliknutím na prvok alebo presunom na inú stránku.
Toto vyhlásenie vám má poskytnúť všetky potrebné informácie týkajúce sa cookies používaných na našej stránke a vám dostupných prostriedkov pre správu cookies podľa vašich preferencií.
Ak vyžadujete viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov na stránkach prevádzkovaných spoločnosťou L'Occitane, nahliadnite prosím do Zásad spracovania a ochrany osobných údajov L'Occitane dostupných na tejto adrese Zásady spracovania a ochrany osobných údajov
 

1. Informácie o cookies na internetovej stránke 

A. Nevyhnutne potrebné a funkčné cookies 
Tieto cookies sú zásadné pre zobrazenie stránky a využívanie všetkých jej funkcií (prispôsobenie sa operačnému systému návštevníka webu, zobrazenie, ...).
Tieto cookies nám predovšetkým umožňujú:
-    Prispôsobiť prezentáciu našej stránky vašim preferenciám pre zobrazenie na vašom zariadení (rozlíšenie displeja, používaný operačný systém atď.) Počas vašej návštevy našej stránky podľa zobrazovacieho alebo čítacieho hardvéru a softvéru, ktorý používa vaše zariadenie;
-    Zaviesť bezpečnostné opatrenia, napr. keď ste po určitej dobe vyzvaní, aby ste sa znovu pripojili ku špecifickému obsahu alebo službe;
-    Zaznamenávať niektoré vaše voľby (jazyk, identifikátor používateľa, krajina, ...) s cieľom uľahčiť prechádzanie stránky a umožniť nám ukladať informácie týkajúce sa formulárov, ktoré na našej stránke vyplníte (registrácia alebo prístup k vášmu účtu), alebo produktov, služieb či informácií, ktoré ste si na našej stránke vybrali (predplatená služba, obsah nákupného košíka atď.).

Určité ukladané cookies vám umožňujú predovšetkým prístup do vyhradených a osobných miest našej stránky, ako je napr. váš účet, a to vďaka identifikátorom alebo údajom, ktoré ste nám predtým poskytli; ak si nastavíte prehliadač tak, aby odmietal cookies, niektoré zo služieb stránky nebudú poskytované optimálnym spôsobom alebo nemusia byť vôbec dostupné. 

B. Frekvenčné a kvalitatívne cookies
Tieto cookies nám majú pomôcť zlepšiť podporu stránky a kvalitu jej používania tým, že nám pomôžu pochopiť, ako používatelia používajú naše stránky (najnavštevovanejšie stránky, používané aplikácie, ...). Tieto cookies nám umožňujú predovšetkým vyhotovovať štatistiky a hodnotiť frekvenciu a využívanie rôznych prvkov tvoriacich našu stránku (navštevované nadpisy a obsah, harmonogram atď.), čo nám umožňuje zlepšovať hodnotu záujmu a ergonómiu našich služieb.


C. Cielené reklamné cookies
Tieto cookies nám umožňujú navrhovať cielený reklamný obsah na základe vašich oblastí záujmu, výrobkov a služieb, ktoré ste si na našej stránke prezerali, vášho prehliadania stránky a histórie našich vzťahov.

D. Cookies pochádzajúce zo sociálnych sietí 
Cookies môžu byť pri návšteve našej stránky ukladané tretími stranami, predovšetkým ak na našej stránke používate funkcie sociálnej siete. Tieto cookies vám umožňujú informovať ďalšie osoby o obsahu našej stránky a o vašom názore na našu stránku. Ide o prípad tlačidiel "Zdieľať" alebo "To sa mi páči" pre "Facebook", "Twitter", "LinkedIn", "Viadeo" atď. Ak sa rozhodnete použiť tieto tlačidlá a všeobecne pri návšteve našej stránky, keď zostanete pripojení k sociálnej sieti, môžu tieto cookies zo sociálnej siete poskytovať týmto sociálnym sieťam informácie o vašom prehľadávaní našej stránky, pričom môžu byť tieto informácie následne používané sociálnymi sieťami pre komerčné a/ alebo reklamné účely. Odporúčame, aby ste si pozorne prečítali všeobecné podmienky a zásady sociálnych sietí týkajúce sa ochrany súkromia a cookies, aby ste boli úplne informovaní o týchto cookies.
L'Occitane nemôže byť žiadnym spôsobom zodpovedná za správu vašich osobných údajov týmito sociálnymi sieťami. Z tohto dôvodu L'Occitane nenesie žiadnu zodpovednosť.
 
Cookies uvedené vyššie (body 1A až 1D) sú uchovávané maximálne po dobu 13 mesiacov. 

 

2. Správa cookies 

Cookies môžete tiež kedykoľvek povoliť, obmedziť alebo zablokovať a to prostredníctvom nastavenia vášho internetového prehliadača (Internet Explorer TM, Firefox TM, Safari TM, Google Chrome TM, Opera TM, ...), ako je uvedené nižšie. Upozorňujeme, že akékoľvek nastavenia, ktoré upravíte, môžu zmeniť spôsob vášho prehliadania stránky a vaše podmienky prístupu k istým službám, ktoré vyžadujú používanie cookies. 

Keďže nastavenie každého prehliadača je odlišné, navrhujeme, aby ste skontrolovali Nápovedu vo vašom prehliadači:
Pre Chrome TM: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en
Pre Safari TM: https://support.apple.com/sk-sk/HT201265
Pre Firefox TM: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Pre Internet Explorer ™: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Pre Opera TM: http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
"Flash" © cookies od "Adobe Flash Player" TM

"Adobe Flash Player" TM je počítačová aplikácia používaná na vývoj dynamického obsahu pomocou počítačového jazyka "Flash". Flash (a aplikácie rovnakého typu) zaznamenáva parametre, preferencie a používanie tohto obsahu pomocou technológie, ktorá sa podobá cookies. "Adobe Flash Player" TM však spravuje tieto informácie a vaše voľby v odlišnom rozhraní, než je rozhranie poskytované vaším webovým prehliadačom. Ak vaše zariadenie pravdepodobne zobrazí obsah vyvinutý pomocou jazyka Flash, navrhujeme, aby ste použili vaše nástroje pre správu cookies Flash umiestnené priamo na internetovej stránke https://www.adobe.com/sk/. Ak zablokujete používanie cookies na vašom zariadení alebo ak zmažete niektoré z už uložených cookies, nebudete môcť naďalej používať isté funkcie, ktoré však môžu byť potrebné na prezeranie určitých miest našej stránky. Ide o prípad, keď sa pokúsite o prístup k obsahu alebo službám vyžadujúcim vašu identifikáciu. Ide tiež o prípad, keď my - alebo naši poskytovatelia služieb - nie sme schopní z dôvodu technickej kompatibility určiť typ prehliadača, ktorý používa vaše zariadenie, jeho jazyk a parametre zobrazenia alebo krajinu, z ktorej je vaše zariadenie pravdepodobne pripojené na internet.
V tejto súvislosti sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti za následky súvisiace so zníženou funkčnosťou našich služieb v prípade, že nie je možné zaznamenávať alebo prezerať cookies nevyhnutné na prevádzku a cookies, ktoré ste zablokovali alebo zmazali.  
 

3. Používanie údajov zhromaždených prostredníctvom cookies

L'Occitane neprevedie ani nepredá nepridruženým alebo nečlenským tretím stranám údaje zozbierané prostredníctvom cookies, ak vás vopred neoboznámi vo svojom oznámení, dohode alebo prostredníctvom informácií dostupných na stránke alebo ak ste oficiálne nedali svoj súhlas alebo ak tak nevyžaduje zákon.  
 

4. Zmeny vyhlásenia o cookies 

Toto vyhlásenie o cookies môže byť pravidelne aktualizované, aby sa zohľadnili zmeny našich postupov týkajúce sa cookies. O týchto zmenách a dátume ich účinnosti vás budeme informovať. Ak budete stránku naďalej používať, hneď ako nadobudnú zmeny účinnosť, znamená vaše trvajúce používanie stránky, že ste tieto zmeny akceptovali. Ak však ide o zmeny, ktoré vyžadujú váš opätovný súhlas, budeme vás o týchto zmenách informovať a požiadame vás na tento účel o súhlas.  
 

5. Kontaktuje nás 

Ak máte otázky a/alebo požadujete ďalšie informácie týkajúce sa cookies, môžete kontaktovať spoločnosť L'Occitane emailom na adrese: administration@loccitane.cz alebo poštou na adrese: L’OCCITANE Central Europe s.r.o., Pobřežní 4, 186 00 Praha 8, Česká republika.    

L´OCCITANE International SA