Ak ste na krém zabudli a nechali ho mimo chladničku, ale v izbovej teplote, bude stále použiteľný. Avšak dôležité je starostlivo dodržiavať zásady skladovania.

Výrobok nie je vhodný na použitie pri cestách, keď môže byť vystavený značným zmenám teplôt.