CERTIFIKÁCIA EFT (ECOCERT FAIR TRADE)

Spoločnosť L’OCCITANE získala pre svoju produkčnú sieť bambuckého masla v Burkina Faso certifikáciu „ECOCERT Fair Trade“ (EFT), aby ženy mali možnosť vytvoriť efektívnejšiu štruktúru pomocou udržateľnejšieho prístupu k rozvoji. Produkčné miesto je každoročne podrobené dôkladnému auditu. 

Označenie EFT má významný vplyv na výrobcov v rozvojových krajinách, a to v nasledujúcich oblastiach:

Etika: výrobcovia majú istotu predaja svojich produktov minimálne za garantovanú cenu, a pracovníci si tak môžu byť istí patričnou mzdou
Sociálne podmienky:  dôstojné pracovné podmienky, založenie fondov pre komunitu výrobcov
Zdravie a životné prostredie: výroba vyznačujúca sa šetrnosťou k prírodným zdrojom a zdraviu pracovníkov
Rozvoj: prístup, ktorého súčasťou je udržateľná spolupráca s kupujúcimi a splnomocnenie výrobcov