Zodpovedný nákup ingrediencií

 
Zodpovedný nákup ingrediencií

V záujme zachovania sledovateľnosti našich ingrediencií a udržateľnosti nášho dodávateľského reťazca má L’OCCITANE &s...
 
Udržateľná produkcia ingrediencií

História L’OCCITANE je úzko spojená nielen s rastlinami z Provence a Stredozemia, ale aj s ľuďmi, ktorí ich pestujú. Naše krit&eacu...
 
Žiadne pirátstvo

Patenty, ktoré si  L'OCCITANE zaregistrovala, vychádzajú z poznatkov nášho vlastného oddelenia výskumu a vývoja z&iacu...
 
Etické obchodné praktiky

V roku 2011 L’OCCITANE oficiálne prijala základné hodnoty a zásady Globálneho Paktu OSN pre oblasti ľudských práv, pracovného práva, životného prostredia a boja proti korupcii.