Výrobky/Ekologické obaly

Je už známe, že v našich receptúrach využívame ingrediencie šetrné k životnému prostrediu a obmedzujeme použitie syntetických molekúl. Okrem toho sa snažíme znížiť spotrebu obmedzených zdrojov, napríklad tým, že prestávame používať nadbytočné vonkajšie obaly. Pritom však dbáme na to, aby boli zaistené základné funkcie obalov, a teda ochrana výrobkov, ich doprava a informácie o nich. Prestali sme používať ťažké fľaštičky a uzávery a nahrádzame ich recyklovateľnými materiálmi ako sú sklo, hliník a niektoré plasty.
To je dôvod, prečo sa naše potlačené aj nepotlačené ekologické obaly vyrábajú z kartónov FSC (Forest Stewardship Council). Okrem toho používame farby na báze vody a dávame prednosť dodávateľom, ktorí nesú označenie „Imprim'Vert“. Ten sa udeľuje tlačiarňam s ekologicky šetrnými postupmi.


Naše nedávne činnosti

Počas posledných dvoch rokov sme sa ešte viac zameriavali na to, aby naše výrobky spĺňali požiadavky udržateľného rozvoja, napríklad vývoja ekologických náplní. V prípade niektorých výrobkov našej vlasovej starostlivosti (šampóny a kondicionéry) a výrobkov starostlivosti o ruky sme vytvorili tieto náhradné náplne, ktoré možno ľahko doplniť do už zakúpených fľaštičiek. Týmto spôsobom sme schopní ušetriť až 80 % materiálu použitého na obaly.
Okrem toho sme začali používať metódu, ktorá sa snaží pýtať aj odpovedať na všetky otázky recyklovateľnosti, výberu materiálov a ich vplyvu na životné prostredie a pod., nech už tieto projekty začnú kedykoľvek. Napríklad sme sa zamerali na triedenie odpadov vo Francúzsku aj v zahraničí, aby sme sa uistili, že naše obaly sa dajú triediť a recyklovať. Ak je obal vyrobený z rôznych materiálov, musí byť možné oddeliť ich. Tiež sme informovali našich zákazníkov o tom, ako správne naše obaly triediť.
Jednoduché opatrenia môžu mať významný dopad. V roku 2008 sme sa rozhodli zmenšiť hrúbku obalov našich vzoriek. Znížili sme hliník z 12μ na 9μ v prípade všetkých vzoriek. Celkovo, pri výrobe 40 miliónov vzoriek, ktoré sme vyrobili, sme tak znížili spotrebu hliníka o 3,12 tony, čo je porovnateľné s vypustením 33 ton CO2.


Čo bude nasledovať?

Zavedieme nové ukazovatele na meranie negatívnych dopadov všetkých našich výrobkov na životné prostredie a snažiť sa minimalizovať ich. Aplikovali sme analýzu životného cyklu (Life Cycle Analysis) na niektoré z našich najpredávanejších výrobkov a chceme ju použiť na všetky. Tieto štúdie nám umožnia odhadnúť dopad výrobku na životné prostredie počas jeho celého života, „od kolísky až po hrob“. Ďalším kľúčovým ukazovateľom, ktorý budeme používať, je váhový pomerový ukazovateľ (Weight Content Ratio), ktorý porovnáva hmotnosť balenia s hmotnosťou určitého výrobku.
Naším cieľom je zľahčiť všetky naše obaly.
Na niektoré naše nové výrobky budeme využívať nové materiály, ako je recyklovaný PET (100% recyklovaný plast). Napríklad v kolekcii Verdon pre mužov sa už obaly vyrábajú zo 100% recyklovaných materiálov (plasty a sklo).
Ďalej sa budeme snažiť vyrábať viac ekologických náplní namiesto podpory nakupovania nových balení.