Udržateľný rozvoj

 
Udržateľný rozvoj

Snažíme sa znižovať dopad všetkých našich činností na životné prostredie – od vzniku samotných zložení výrobko...
 
Zloženie výrobkov

L'OCCITANE prijala nasledujúce kroky, aby zaistila zníženie dopadu svojej činnosti na životné prostredie:• Žiadne ftaláty vo vôňach od roka ...
 
Obalový materiál

L’OCCITANE má svoje vlastné zásady "eco-designu" pre politiku obalov so štyrmi hlavnými bodmi:• Znížiť: hmotnosť obalové...
 
Výroba

Obmedzovanie dopadov výroby v našich továrňach je jednou z priorít politiky životného prostredia L’OCCITANE s tromi hlavnými bodmi:...
 
Zamestnanci

Viac ako 1 000 ľudí pracuje v našich továrňach. Všetci sú naplno zapojení a pravidelne školení v iniciatíve zníženia dopadu nášho podnikania na životné prostredie.
 
Logistika

Vyhodnotenie našej uhlíkovej stopy (emisií oxidu uhličitého), uskutočnené v roku 2011, nám umožnilo určiť oblasti, ktoré vyžaduj&u...
 
Obchody

L’OCCITANE zaručuje, že všetky materiály – farbivá, vápno, minerály alebo rezivo z lesov so zásadami udržateľného obho...