Továreň

Naše nedávne činnosti

Nedávno sme podnikli mnoho akcií so zreteľom na úspory energie a nakladanie s odpadmi, a to ešte predtým, ako vzniklo oddelenie sociálnej zodpovednosti firmy.

Odpad triedime už od roka 2002, a zároveň sa snažíme znížiť potrebu využívania skládok odpadu. V rokoch 2007 a 2008 sme zvýšili počet triediacich liniek vo výrobe na 13. V roku 2009 dosiahlo rozdelenie odpadov tieto hodnoty:
- 61 % recyklovaných odpadov (oproti 39 % v roku 2003)
- 29 % spaľovaného odpadu (oproti 20 % v roku 2003)
- 10 % spálených odpadov (oproti 51 % v roku 2003)
 

Naďalej dúfame v neustále zlepšovanie tohto skvelého výsledku. L'OCCITANE používa jasné označenie v prípade triedenia, a to v továrňach aj na workshopoch a školeniach. Stále hľadáme šetrnejšie obalové materiály. Napríklad, namiesto peny, ktorú sme používali na vyplnenie škatúľ určených k preprave, sme zaviedli ekologickejšie riešenie – plisovaný papier.

Od roka 2008 až do súčasnosti propagujeme medzi zamestnancami politiku šetrenia energie. Navrhli sme špeciálne samolepky s touto tematikou a vylepili ich v kanceláriách L'OCCITANE a tiež v továrni. Aby sme zistili, ako v rámci spoločnosti využívame energiu, zaviedli sme na našich pracoviskách každomesačný energetický audit, aby sme mali istotu, že sa dodržiavajú pokyny, a zároveň sú si zamestnanci vedomí ekologických činností, ktoré by mohli zaviesť do svojej každodennej rutiny.

Využívame energeticky úsporné zariadenia a mesačné ukazovatele, nainštalovali sme energeticky úsporné detektory pohybu a elektrických zariadení. Mesačné záznamy spotreby plynu, elektriny a vody sa merajú od roka 2008. L'OCCITANE je teraz vybavená 100% energeticky úspornými žiarovkami a detektormi pohybu vo všetkých spoločných priestoroch továrne v Manosque (chodby, sociálne zariadenia a šatne).
Obnoviteľné zdroje energie sa začali využívať v roku 2008 prostredníctvom slnečných panelov na ohrievanie vody.
V roku 2009 sme zabezpečili nový solárny kotol, ktorý zásobuje teplou vodou všetky toalety v novej prístavbe továrne. Okrem toho môže elektrina vyrobená vo všetkých novo inštalovaných fotovoltaických kotloch pokryť až 70 % spotreby budovy.
Autonómny systém, ktorý detekuje prítomnosť osôb, prispôsobuje intenzitu osvetlenia s ohľadom na prírodné svetlo pri použití nízkoenergetických žiaroviek.


Aké sú perspektívy?

Čo sa týka ďalších projektov vytvárania infraštruktúry, budeme vždy brať do úvahy všetky aspekty udržateľného rozvoja a premýšľať o neustálom zdokonaľovaní. Voda je tiež vzácnym zdrojom a musíme hľadať spôsoby, ako ju striedmo využívať, napríklad v továrni pri čistení strojov.
Niekoľko štúdií sa tiež zaoberá spôsobmi, ako ušetriť energiu ešte viac (energetické bilancie, izolácie, vonkajšie osvetlenie atď.), čo nám pomôže ďalej znižovať dopady našich činností na životné prostredie.

V súčasnosti máme veľmi rozsiahlu distribučnú sieť s viac ako 1000 predajňami vo viac ako 70 krajinách sveta. Mnoho rokov, a to z ekonomických aj ekologických dôvodov, sme držali naše využívanie leteckej dopravy na minime. Na počiatku roka 2009 sme zistili, že leteckou dopravou sme prepravili len 5 % nákladu, ale týchto 5 % tvorilo 80 % všetkých našich emisií skleníkových plynov.

Neskôr v roku 2009 sme začali premýšľať o tom, ako znížiť využívanie leteckej dopravy. Niektoré krajiny používajú na prepravu svojich výrobkov lietadlá, pretože v nich udržia svoje výrobky v chlade. My sme dali prednosť použitiu chladených kontajnerov prepravovaných na lodi. Táto akcia nám umožnila znížiť podiel leteckej nákladnej dopravy o 2,5 %!
Okrem toho sme začali s vývojom tzv. kombinovanej prepravy. Kombinácia železničnej a cestnej dopravy zaisťuje zásobovanie našich predajní v Paríži, severnom Francúzsku, Belgicku a vo Veľkej Británii. Vďaka zásobovaniu našich 34 predajní v Paríži kombinovanou dopravou sme znížili emisie oxidu uhličitého o viac ako 60 ton CO2 za rok!

Už skôr, v roku 2008, sme sa rozhodli, že pri výbere našich dopravcov budeme brať do úvahy okrem iného aj ich postoj k politike udržateľného rozvoja.


Aké sú perspektívy?

Stále hľadáme alternatívne spôsoby dopravy a snažíme sa minimalizovať naše emisie, ktoré môžu spôsobiť skleníkový efekt. Do budúcna chceme vytvoriť systém logistických kontajnerov, napr. plastových debien namiesto použitia jednorázových materiálov a kartónov. Budeme sa tiež sústrediť na zlepšenie plnenia všetkých logistických kontajnerov1. Vznikne štúdia, ktorá sa zameria na naše dodávky v rámci Európy, identifikuje miesta a výrobky, pri ktorých by sme si mohli dovoliť zasielanie celých kontajnerov (škatúľ, plastových debien) s našimi výrobkami.
A konečne, pracujeme na možnosti dodávania v mestských centrách pomocou elektrických vozidiel.

Celé logistické kontajnery1:
Táto štúdia sa zamerala na identifikáciu dodávok nášho tovaru po Európe, pri ktorých by sme mohli trvať na úplnom naplnení škatúľ. Naplnené škatule = menej obalového materiálu = lepšie využitie dopravy = menšie emicie CO2…