Rešpekt

V L´OCCITANE sme sa zaviazali k obmedzeniu dopadu všetkých našich činností a výroby na životné prostredie, aby sme tak zaistili spoločenský blahobyt pre našich zákazníkov a zamestnancov, ale aj k podpore prípadov blízkych našim srdciam, kdekoľvek je to možné. Obaly na naše výrobky vytvárame vždy tak, aby boli čo najviac šetrné k životnému prostrediu. Na výrobu našich obalov a tlačených materiálov získavame papier a kartón z udržateľne obhospodarovaných lesov a sú vždy bielené bez použitia chlóru. Obmedzujeme použitie vonkajších obalov a neustále pracujeme na optimalizácii recyklovateľnosti našich obalov využitím vhodných materiálov. Použitím Braillovho písma na obaloch sa snažíme sprístupniť naše výrobky aj osobám s poruchami zraku. Vďaka spoločnosti ako takej a Nadácii L´OCCITANE pokračujeme v našich snahách, takže môžeme rozvíjať tieto záväzky dokonca ešte ďalej.