Preukázateľnosť miesta pôvodu

Preukázateľnosť miesta pôvodu

  • Už viac ako 30 rokov podporuje L´OCCITANE lokálnych výrobcov používajúcich tradičné výrobné postupy. Pomáhame im zvýšiť hodnotu ich produkcie získaním označenia A.O.C. kontrolované miesto pôvodu, či získaním certifikácie „organická“…
  • Doviedli sme k dokonalosti manažment kvality a preukázateľnosť miesta pôvodu prírodných ingrediencií, ktoré používame naprieč celým výrobným procesom, od siatby až po destiláciu.
  • Ochrana rastlinných kultúr, ktoré sú v ohrození, je ďalšou z našich priorít. Ak sa rastlina príliš využíva, odoberáme ju z obrábanej pôdy, namiesto toho, že by sme ju zbierali z prirodzeného miesta jej výskytu, voľne rastúcu, avšak náchylnú k vymiznutiu.
  • Úzko spolupracujeme s úradmi pre farmárčenie a regionálnymi prírodnými parkami na obnove zabudnutých rastlinných kultúr, čo je napríklad prípad mandľovníka v Provence.
  • Akonáhle je zber ingrediencie bezpečný, naše výskumné a vývojové laboratórium testuje účinnosť ich aktívnych výťažkov.
  • Pre politiku L´OCCITANE je prioritným udržateľný rozvoj s dôrazom na ľudskú stránku a na prírodu.