palm oil header

L'OCCITANE sa podieľa na trvalej udržateľnosti palmového oleja

Pre naše výroky priamo nenakupujeme ani priamo nevyužívame palmový olej. Avšak mydlá a niektoré deriváty môžu obsahovať jeho stopové množstvo. V otázke získavania našich surovín sme sa zaviazali na dodržiavanie našich hodnôt a na zaistenie kvality, sledovateľnosti a udržateľnosti prísad, ktoré získavame od našich dodávateľských reťazcov. Preto sme zaktivovali rôzne iniciatívy s cieľom zaistiť to, aby sme v našich produktoch používali palmový olej zodpovedne.

> Viac o ponuke RSPO rspo

RSPO Členstvo

Od roka 2011 je L'OCCITANE členom RSPO (Okrúhly stôl o udržateľnej produkcii palmového oleja), neziskovej organizácie, ktorá spája všetky zúčastnené strany ropného priemyslu. Jeho cieľom je vyvinúť a implementovať globálne štandardy pre certifikovaný udržateľný palmový olej.

> Viac o ponuke RSPO
bonnemere

Sledovateľný a trvalo udržateľný palmový olej v 100 % našich mydiel

Na konci roka 2015 bude 100 % našich mydiel formulovaných zo sledovateľného a trvalo udržateľného palmového oleja, v súlade s jednou z najvyšších úrovní sledovateľnosti definovaných RSPO (Segregated).

*Okrem výrobkov z profesionálnych a holiacich radov.

 Fournisseurs

Udržateľné zdroje našich surovín

Spolupracujeme priamo s producentmi a neustále zlepšujeme naše dodávateľské reťazce surovín. Budujeme dlhodobé partnerstvá založené na dôvere a rešpekte.

Filliere_afrique_ouest

Špecializované dodávateľské reťazce

Keď pôjdeme ešte ďalej, pracujeme aj na zriadení dodávateľského reťazca v západnej Afrike so zmluvným dodávateľom palmového oleja. To nám umožní priame dodávky a tiež väčšiu kontrolu nad sledovateľnosťou surovín, nad ochranou životného prostredia a nad sociálnymi dopadmi.