Späť

L'OCCITANE sa zaujíma

Naše zásady

Pri založení v roku 1976 si L'OCCITANE ustanovila svoje základné hodnoty: autenticita (vierohodnosť), rešpekt a zmyselnosť. Tie sú viac ako len filozofia, sú záväzkom, ktorý v priebehu rokov ovplyvnil mnohé rozhodnutia. 

Všetky naše rozhodnutia a činnosti sú vedené dvojím prianím: chrániť a odovzdať ďalej. To dáva našej značke jej životnú silu, zmysel a účel!

Autenticita (Vierohodnosť)

Za každým dobrým výrobkom je vždy "Skutočný príbeh". Za každou fľaštičkou L’OCCITANE stojí preukázateľná krajina pôvodu, výrobcovia a pestovatelia, ktorí dodržujú náročné štandardy a techniky dedené z generácie na generáciu pochádzajúcu z Provence alebo odinakadiaľ. 

Našim poslaním je šíriť kozmetické tradície a know-how prostredníctvom výrobkom, ktoré si všetci obľúbia, z juhu Francúzska do celého sveta. Zistite viac o tejto krásnej krajine, z ktorej pochádzajú naše ingrediencie. Náš on-line magazín je tu pre vás:

FANTASTIC PROVENCE >

Rešpekt

L’OCCITANE sa zaviazala obmedzovať dopad svojej činnosti a výrobkov na životné prostredie, prinášať spokojnosť zákazníkom a zamestnancom a podporovať všetko, čo je blízke nášmu srdcu. Braillovým písmom na obaloch sprístupňujeme naše výrobky zrakovo postihnutým zákazníkom. Prostredníctvom našej spoločnosti a Nadácie L'OCCITANE pokračujeme v úsilí pomáhať tak, aby sme naše záväzky mohli posunúť ešte ďalej.

L'OCCITANE FOUNDATION >

Zmyslovosť

Naše úžasné a účinné výrobky sú kombináciou tradície, prírody a výskumu. Ale aj naše tímy sa zameriavajú na pohodlie a potešenie z používania výrobkov. Výrobky L’OCCITANE prinášajú delikátne potešenie tela aj zmyslov – od textúry po vôňu. Od vône po farby, od osvetlenia po príjemný personál – naše predajne navrhujeme tak, aby ste si každú minútu strávenú s nami užili a objavili čo najviac o nás a Provence. Aby sa táto cesta aj zmyslový zážitok predĺžili, vyvinula L'OCCITANE kozmetické salóny SPA, ktoré odrážajú dušu našej značky. Sú inšpirované dunami a liečivými mokrinami v regióne Camargue v Provence.

L'OCCITANE SPA >

Pomoc druhým

Od samého začiatku (1976) sa L’OCCITANE zaujímala a zapájala do diania v spoločnosti. V roku 2006 vznikla Nadácia L’OCCITANE, ktorá sa môže jednoduchšie zapájať do všetkých projektov. S ročným rozpočtom okolo 1 milióna eur sa nadácia zameriava na 2 hlavné oblasti činnosti: celosvetová podpora zrakovo postihnutých a ekonomická emancipácia žien z Burkina Faso.

Aj zamestnanci L’OCCITANE sa zapájajú do projektov nadácie a prispeli na obnovu Japonska po ničivom cunami v roku 2011.

Ekonomická emancipácia

Viac ako 25 rokov L’OCCITANE používa vo svojich výrobkoch bambucké maslo z Burkina Faso. Nadácia L’OCCITANE rozšírila túto spoluprácu aj mimo obchodnú sféru tým, že rozvíja ekonomickú emancipáciu tamojších žien vzdelávacími programami a podporou podnikateľských projektov. Viac ako 7 000 žien z Burkina Faso už získalo vzdelanie a pomoc pri rozvoji vlastného podnikania.

Každoročne na Medzinárodný deň žien L’OCCITANE predáva špeciálne mydlo vyrobené v Burkina Faso. 100 %* výťažku z jeho predaja sa znovu investuje do budovania a prevádzky vzdelávacích centier pre tamojšie ženy. V roku 2012 mydlo prinieslo viac ako 153 000 eur.
*Maloobchodná cena bez DPH, nákladov na dopravu a výrobu

Pomoc zrakovo postihnutým

L’OCCITANE je značka, ktorej základom sú zmysly. Práve preto sa rozhodla zamerať sa na zrakovo postihnutých. Obaly väčšiny výrobkov obsahujú Braillovo písmo. Nadácia smeruje samozrejme ďalej uľahčením integrácie zrakovo postihnutých do pracovného života a bojom proti odstrániteľnej slepote v rozvojových krajinách (prevencia).  Už viac ako 500 000 ľudí vďaka tomuto programu získalo základné očné ošetrenie.

Každoročne na Svetový deň zraku (október) L’OCCITANE predáva výrobok "solidarity". 100 %* výťažku z jeho predaja sa investuje do podpory projektov bojujúcich s odstrániteľnou slepotou v rozvojových krajinách. V roku 2011 tento výrobok priniesol viac ako 210 000 eur.
*Maloobchodná cena bez DPH, nákladov na dopravu a výrobu

Zamestnanci L'OCCITANE

Od svojho vzniku zapájala Nadácia L’OCCITANE zamestnancov našej značky do svojich projektov. Vo Francúzsku tvoria zamestnanci skupiny, ktoré učia ženy z Burkina Faso vyrábať mydlo.

Zamestnanci L’OCCITANE celosvetovo podporujú miestne iniciatívy, ktoré pomáhajú zrakovo postihnutým, a tak podporujú jeden z hlavných cieľov Nadácie. Sieť 12 medzinárodných korešpondentov pomáha Nadácii komunikovať o všetkých projektoch a nápadoch so všetkými zamestnancami po celom svete.

Príklad lokálnych projektov
• Regionálne pobočky L’OCCITANE zhromaždili viac ako 80 000 eur na podporu organizácií, ktoré pomáhajú slepým. To vylepšilo životnú úroveň 6 900 ľudí, ktorí získali audioknihy alebo predmety každodennej potreby pre zrakovo postihnutých.
• V Malajzii zamestnanci spolupracujú s tamojšou Asociáciou pre slepých. 
• Obchodný tím z New Yorku už 3 roky podporuje organizáciu Helen Keller International. Zamestnanci z USA predávajú vianočné priania vyrobené zrakovo postihnutými deťmi. Tieto peniaze prispievajú na rôzne projekty, ktoré umožnili už viac ako 1 400 deťom využiť zvláštnu očnú starostlivosť alebo získať špeciálne okuliare. 
• Ruský tím zhromaždil 18 000 eur na financovanie kníh v Braillovom písme pre Nadáciu Mladých nevidomých.
• Kanadskí zamestnanci prispeli organizácii ORBIS na jej “Flying Eye” – "Lietajúce oko" – mobilné nemocnice v lietadle.

Viac informácií získate TU >

L'OCCITANE pomáha Japonsku
Po zemetrasení a cunami 11. marca 2011 sa L’OCCITANE rozhodla pomôcť obnove Japonska, krajine, ktorá je našej značke veľmi blízka. Po prvotnom dare 50 000 výrobkov sa  L’OCCITANE podieľala na rekonštrukcii komunitného centra v Kamaishi, ktoré bolo slávnostne otvorené v apríli 2012 v spolupráci s organizáciou Deti bez hraníc. 

Projekty na Slovensku

L'OCCITANE je aj vďaka svojmu pôvodu v hornatej oblasti Alpes Haute-Provence značkou, ktorá sa zaujíma o miestnu komunitu. Podporujeme a vážime si ženy a mužov, ktorí tomuto regiónu dávajú život. Naša značka uznáva rešpekt, autenticitu a zmyslovosť, ktoré sú srdcom našich hodnôt spolu s túžbou zachovať tamojšiu prírodu, tradície a know-how. L'OCCITANE rovnomerne investuje do umenia, kultúry, športov a turizmu v spolupráci s miestnymi partnermi.

LOKÁLNI PARTNERI >

ROZVOJ PROVENCE >

Spoločenská zodpovednosť

Rešpekt je jednou z hlavných zásad L’OCCITANE, ktorá pomáha viesť našu politiku voči spoločnosti v nasledujúcich bodoch:
• Rozvoj ľudských zdrojov tak, aby naša skupina rástla, a zároveň umožnila našim zamestnancom naplno rozvinúť ich kariérne úsilie.
• Rovnováha medzi prácou a súkromným životom.
• Integrácia postihnutých spoluobčanov: otvorenosť k rozdielom, začleneniu postihnutých do našich pracovných tímov a ich osobný rozvoj sú súčasťou našej personálnej politiky.

Proaktívna politika je veľmi dôležitá z hľadiska bezpečnosti a ergonomie v rámci predchádzania pracovným úrazom a zaistenia spokojnosti našich zamestnancov.

L’OCCITANE je začlenená do komunít aj prostredníctvom neziskových projektov a vlastnej nadácie. “Firma a jej výroba je len jednou časťou celku. Jedným z pilierov udržateľného rozvoja je zodpovedný prístup a vzťah našej firmy k tunajšej komunite. L’OCCITANE je teraz jedným z hlavných ekonomických a sociálnych článkov v regióne Provence-Alps-Cote-d’Azur. Pred viac ako 20 rokmi si L’OCCITANE vybudovala silné väzby s komunitou v Burkina Faso. Vďaka bambuckému maslu sa tieto vzťahy ďalej prehĺbili aj s pomocou Nadácie L’OCCITANE.” – Olivier Baussan, zakladateľ L’OCCITANE

Zodpovedný nákup ingrediencií

V záujme zachovania sledovateľnosti našich ingrediencií a udržateľnosti nášho dodávateľského reťazca má L’OCCITANE špeciálny tím pre vzťahy s dodávateľmi a pestovateľmi. Naše receptúry inšpirované samotnou prírodou sú vždy ohľaduplné k životnému prostrediu. Vďaka tomuto tímu predchádzame aj akejkoľvek forme biopirátstva.

Aby naše vnútorné zásady dosiahli uznávaný rámec podnikateľskej etiky, dodržujeme Globálny Pakt OSN s jeho 10 princípmi v oblastiach ľudských práv, pracovného práva, životného prostredia a boja proti korupcii.

Udržateľná produkcia ingrediencií

História L’OCCITANE je úzko spojená nielen s rastlinami z Provence a Stredozemia, ale aj s ľuďmi, ktorí ich pestujú. Naše kritériá na kvalitu a preukázateľnosť sú prísne a náročné. Podporujeme miestnych pestovateľov, a keď je to možné, volíme certifikované, organické a P.D.O. (chránené miesto pôvodu) ingrediencie. Dávame prednosť malým integrovaným výrobným sieťam. Keď sa daná ingrediencia nadmerne využíva, zakladáme kontrolované programy pestovania. Spolupracujeme so všetkými regionálnymi organizáciami, aby sme pomohli zachovať ohrozené rastliny alebo znovu oživiť dávno zabudnuté šetrné kultivačné techniky. 

UDRŽATEĽNÉ INGREDIENCIE >

Prehlásenie L'OCCITANE – Palmový olej

Pre naše výroky priamo nenakupujeme ani nevyužívame palmový olej. Avšak mydla a niektoré deriváty (ako napríklad povrchovo aktívne látky, ktoré dodávajú našim formulám peniace vlastnosti) môžu obsahovať stopové množstvo palmového oleja.

Prečítajte si viac >

Žiadne pirátstvo

Patenty, ktoré si  L'OCCITANE zaregistrovala, vychádzajú z poznatkov nášho vlastného oddelenia výskumu a vývoja získaných počas vývoja nových kozmetických a liečebných receptúr.

L’OCCITANE si nenecháva patentovať receptúry vychádzajúce z tradičných postupov a znalostí (biopirátstvo), ale venuje sa ďalšiemu výskumu a testom efektivity na rôznych zmesiach ingrediencií, aby objavila to pravé pre našu krásu. Naše patenty nebránia ostatným spoločnostiam využívať rovnaké rastliny a ingrediencie. 

Etické obchodné praktiky

V roku 2011 L’OCCITANE oficiálne prijala základné hodnoty a zásady Globálneho Paktu OSN pre oblasti ľudských práv, pracovného práva, životného prostredia a boja proti korupcii.

Udržateľný rozvoj

Snažíme sa znižovať dopad všetkých našich činností na životné prostredie – od vzniku samotných zložení výrobkov až po obalový materiál zahrňujúci aj výrobu a distribúciu. Aby sme aj naďalej znižovali záťaž našej produkcie, vstúpili sme do certifikačného procesu pre získanie ISO 14001.

Naši zamestnanci a predajne sa aktívne podieľajú na dodržiavaní ekologických zásad, ktoré sme si stanovili. 

Zloženie výrobkov

L'OCCITANE prijala nasledujúce kroky, aby zaistila zníženie dopadu svojej činnosti na životné prostredie:
• Žiadne ftaláty vo vôňach od roka 2005
• Postupné vyraďovanie parabénov
• Používanie rastlinných namiesto živočíšnych olejov
• Obmedzené používanie silikónov

NAŠE VÝROBNÉ ZÁSADY >

Obalový materiál

L’OCCITANE má svoje vlastné zásady "eco-designu" pre politiku obalov so štyrmi hlavnými bodmi:
• Znížiť: hmotnosť obalového materiálu, množstvo odpadov z výrobkov, negatívny vplyv na životné prostredie
• Recyklovať: uprednostňuje materiály, ktoré sú recyklovateľné, už samotní zákazníci môžu recyklovať jednotlivé zložky obalov výrobkov
• Opakovane používať: preferuje materiály, ktoré už boli recyklované, tak ako je to v prípade náhradných náplní (eco-refils)
• Kontrolovať: the ecological commitment of our suppliers, the overall impact of our products on the planet by the establishment, life cycle assesment.

Našimi pilotnými kolekciami s ekokoncepcou sú Arómachológia a Verdon, ktoré sú vzorom pre ostatné kolekcie kozmetiky. Pánska kolekcia Verdon bola na trh uvedená v roku 2010 a používa len 100% recyklovateľné plastové alebo sklené obaly, a to iba v jednej vrstve – žiadne škatuľky tu nehľadajte. Je prvou takou kolekciou v L’OCCITANE a výnimkou aj v celom kozmetickom priemysle. Vývoj náhradných náplní k šampónom a kondicionérom z kolekcie Arómachológia nasledujú aj naše ďalšie kozmetické kolekcie. 

Výroba

Obmedzovanie dopadov výroby v našich továrňach je jednou z priorít politiky životného prostredia L’OCCITANE s tromi hlavnými bodmi:
• znížiť spotrebu energií
• znížiť spotrebu vody a znečistenia odpadových vôd
• znížiť množstvo odpadu vyprodukovaného počas výroby a zvýšiť množstvo recyklovaného odpadu

Od roka 2002 sa naše úsilie triediť odpad z výroby úspešne vyvíja. Koncom roka 2010 bolo úplne recyklovaných už 60 % odpadu. Keď nie je možné odpad triediť, podporujeme možnosť jeho využitia pri výrobe elektrickej energie. V roku 2010 bolo 90 % odpadu recyklovaných a znovu využitých. 10 zostávajúcich percent bolo odvezených na skládky. Naším cieľom je aj naďalej znižovať – prípadne úplne eliminovať – odpad smerujúci na skládky.

Zamestnanci

Viac ako 1 000 ľudí pracuje v našich továrňach. Všetci sú naplno zapojení a pravidelne školení v iniciatíve zníženia dopadu nášho podnikania na životné prostredie.

Logistika

Vyhodnotenie našej uhlíkovej stopy (emisií oxidu uhličitého), uskutočnené v roku 2011, nám umožnilo určiť oblasti, ktoré vyžadujú zlepšenie v oblasti logistiky: zníženie leteckej dopravy a plnenie transportných kontajnerov. Následne vznikol plán zmeny predovšetkým v oblasti logistiky pre zníženie týchto emisií. 

Obchody

L’OCCITANE zaručuje, že všetky materiály – farbivá, vápno, minerály alebo rezivo z lesov so zásadami udržateľného obhospodarovania – sa využívajú v primeranej miere a sú šetrné k životnému prostrediu.

Naše predajne už nie sú osvetlené výhradne halogénovými žiarovkami, ale jodidovými a LED žiarovkami. Aj unity sú v novom koncepte osvetlené LED alebo kompaktnými žiarovkami, ktoré šetria až 40 % energie na osvetlenie.