Neustálé zdokonalování

Pokud vyvstane jakákoli otázka týkající se našich ingrediencí a jejich vlivu na zdraví (parabeny1, chemické sluneční filtry2, ftaláty3) nebo životní prostředí (silikony4, SLES5), znovu revidujeme receptury, podnikáme preventivní opatření a připravujeme se tak na pravděpodobné změny v legislativě.
Držíme krok s vývojem specifikace organické kosmetiky Ecocert6, nezávislého certifikačního orgánu, a patříme do asociace Cosmebio7.
V současné době nabízíme 100% přírodní nebo organicky certifikované výrobky8, za předpokladu, že je zaručena jejich perfektní bezpečnost a účinnost.

Parabeny1:
Parabeny jsou konzervanty. V L´OCCITANE jsme vždy užívali parabeny ve velmi malých množstvích (mezi 0,3 % - 0,5 %) ve spojení s esenciálními oleji, abychom předešli bujení bakterií. Mezinárodní legislativa povoluje maximálně 0,8 %. Jako společnost, která vždy dbá na bezpečí, nahrazujeme parabeny všude, kde je to možné. V současné době je přes 80 % našich výrobků bez parabenů.

Chemické sluneční filtry2:
Výsledky studií prokázaly, že určité množství chemických UV filtrů používaných ve výrobcích sluneční péče podporuje estrogenní aktivitu a může urychlit růst rakovinných buněk. Další výzkumy jsou nutné, aby se zhodnotilo skutečné riziko. Jelikož se však v L´OCCITANE držíme našeho přístupu předběžného opatření, používáme chemické filtry pouze v malém množství a kombinujeme je s filtry minerálního původu tak, aby poskytovaná ochrana proti slunečnímu záření byla co nejefektivnější. Již po dva roky pracujeme na nahrazení všech chemických filtrů v naší sluneční péči a v ochranných výrobcích péče o pleť (s UV faktorem).

Ftaláty3:
Ftaláty se užívají jako ustalovače nebo "nosníky" v kosmetických produktech. Nejvíce nebezpečné ftaláty se ukázaly být toxické při reprodukci. Některé ftaláty jsou naopak považovány za téměř bezrizikové, například DEP (dietylftalát), který se běžně užívá k denaturaci alkoholu obsaženého ve vůních. Od roku 2005 L´OCCITANE odstranila ftaláty ze svých vůní a nyní používá čistý alkohol pocházející z rostlin.
Silikony4:
Ve složení našich výrobků péče o pleť jsme omezili koncentraci silikonů na maximálně 5 %, zatímco jiní producenti kosmetiky jich používají mezi 40 % až 90 % v některých svých výrobcích. Tyto syntetické substance, odvozené od silikonu nejsou snadno rozložitelné v přírodě. Umožňují však výrobkům roztírat se snadněji a zlepšit váš pocit při jejich nanášení na pleť.
SLES5:
Ethoxylátové složky samy o sobě nejsou nebezpečné. Jejich kontroverze (SLS) se odvíjí od procesu, který je využíván při jejich výrobě a který zahrnuje vysoce reaktivní plyn etylenoxid. Nicméně kontrolou všech procesů včetně čistící fáze, mohou být eliminovány veškeré tyto přechodné substance. Ethoxylací lze získat jemnější činidla, než díky jejich identická neethoxylátové verzi.
Ecocert6:
Evropský certifikační a kontrolní orgán pro organické kosmetické výrobky. Svými standardy pro ekologickou a organickou kosmetiku definuje Ecocert požadavky, které jsou dokonce ještě přísnější než běžná nařízení vlády ohledně kosmetiky, čímž zaručují skutečný respekt k životnímu prostředí v průběhu celého výrobního procesu.

Cosmebio7:
Sdružení profesionálů v odvětví ekologických a organických kosmetických výrobků. Cílem sdružení Cosmebio je nabídnout spotřebitelům takové účinné a netoxické kosmetické výrobky, které jsou vyrobené z přírodních a organicky certifikovaných ingrediencí s respektem k životnímu prostředí, s prokazatelností místa původu a transparentním celým výrobním procesem.
Certifikované jako organické8:
Organická ingredience pochází z organického zemědělství a, podle evropské legislativy platné od roku 1991, musí vyhovovat určitým základním pravidlům zahrnujícím:
- Respekt k ekosystému
- Nepoužívání chemických hnojiv, pesticidů ani syntetických herbicidů
- Nepoužívání geneticky modifikovaných organizmů (GMO)
- Povinné kontroly certifikačního orgánu
- Prokazatelnost místa původu rostliny až k místu, ať už byla zpracována kdekoli.