Neustále zdokonaľovanie

Tak ako asi žiadna spoločnosť s ľudskou tvárou ani L´OCCITANE nemôže prehlásiť, že je úplne dokonalá. Avšak neustále sa snažíme zlepšovať, byť otvorení svetu, a zároveň preukázať podnikavého ducha. V tomto smere máme za cieľ prispieť nielen k blahobytu našich zákazníkov a zamestnancov, ale aj celej spoločnosti v najširšom zmysle slova. V tomto kontexte založenie Nadácie L´OCCITANE v roku 2006 posilnilo tieto snahy a dalo ďalší impulz aktivitám, ktoré uskutočňujeme posledných 30 rokov.