Naše zásady

Už od svojho založenia v roku 1976 vyznáva L´OCCITANE jednoduché hodnoty: autenticitu, rešpekt, potešenie zmyslov a neustále zdokonaľovanie. Je to viac ako filozofia, je to záväzok, ktorý už dlhé roky vedie mnoho našich konkrétnych akcií. Všetky naše činnosti a voľby sú vedené dvojitou túžbou: chrániť a zachovávať. To dodáva našej značke životnú silu, zmysel a význam.