Naše ingrediencie

L´OCCITANE sa zaviazala k obmedzeniu dopadu všetkých svojich činností a výroby na životné prostredie a na miestnu populáciu. Hľadanie súhry s prírodou je jednou z kľúčových hodnôt zo srdca L´OCCITANE.