Naša politika obalov

Základné funkcie obalov (ochrana, informácie, distribúcia, darčekové balenie) nemusia byť nutne zlúčiteľné s ochranou životného prostredia. L´OCCITANE sa rozhodla dodržiavať jasné pravidlá s cieľom postupne a neustále znižovať dopad svojich obalov na životné prostredie. Zvolili sme preto prístup ekologických obalov, podľa ktorého používame všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Začína to už výberom materiálov, ktoré sú pre životné prostredie najmenej ohrozujúce alebo sú už recyklované. Používame zdroje, ktoré sú obnoviteľné alebo ktoré pochádzajú z udržateľne obhospodarovaných lesov. Vytvárame čo najjednoduchšie recyklovateľné obaly, zároveň optimalizujeme metódy triedenia odpadu a v najširšej miere využívame recyklačné siete, ktoré už existujú v niektorých krajinách, kde sa L´OCCITANE nachádza. Toto všetko je detailne spracované v stanovách Eco-Design spoločnosti L´OCCITANE.

Teraz prestávame používať vonkajšie obaly všade, kde je to možné, redukujeme váhu prvotných obalov a hodnotíme dopad každého nového výrobku na životné prostredie od jeho úvodnej koncepcie cez jeho vývoj: toto je určujúci faktor pre uvedenie nových výrobkov L´OCCITANE na trh.

Zároveň však dbáme na to, aby naše obaly potešili všetky zmysly a podnecovali túžbu dávať darčeky, vlastniť niečo krásne a objavovať naše výrobky. So svojimi jasnými, jednoduchými a tradičnými dizajnmi zostávajú výrobky L'OCCITANE vryté do našej pamäte. Môžu byť čítané dotykom vďaka Braillovmu písmu, ich modernosť vychádza z nápaditej grafiky inšpirovanej Olivierom Baussanom a sú vždy používané s radosťou. »