Osobné informácie, ktoré ukládame do našej databázy sú používané striktne pre interné účely. Tieto Informácie potrebujeme pre vnútropodnikové účely, aby sme Vám mohli poskytovať  lepšie služby. Na Vaší písomnú  žiadost kedykoľvek Vašu adresu vyradíme z databázy.