FAQ

Odkiaľ pochádza palmový olej, ktorý využíva L´OCCITANE?
Spoločnosť L'OCCITANE je spoločensky zodpovednou organizáciou, ktorá sa dlhodobo snaží o minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie. L´OCCITANE si je vedomá, že farmári v Ázii majú tendenciu vysádzať palmové háje na úkor dažďových pralesov, ktoré tak pomaly miznú.

L'OCCITANE už pred 3 rokmi začala s podporou Hom&Ter spolupracovať na ambicióznom pláne dodávok palmového oleja z tradičných palmových hájov na území Pobrežia Slonoviny, ktoré sa pestujú spôsobom fair trade obchodu. Tento etický a zodpovedný prístup je síce náročnejší a drahší, ale účinnejší. Aj keď bolo veľmi zložité zaviesť ho v Pobreží Slonoviny zmietanom občianskou vojnou.

V roku 2004 vzniklo združenie Palm Oil (RSPO), ktoré spája majoritných užívateľov palmového oleja, ktorými sú jeho pestovatelia a rôzne ďalšie organizácie ako napríklad WWF (World Wide Fund for Nature), na podporu pestovania paliem, pričom sa dodržiavajú zásady udržateľného rozvoja, rešpektujú pôvodné lesy a vôbec biologická rozmanitosť. Nedávny rozvoj kanála RSPO, ktorý zaručuje skvelú náväznosť a udržateľnosť palmového oleja, priviedol L'OCCITANE k rozhodnutiu pripojiť sa k tomuto kanálu, ktorý stále patrí k minoritným na trhu a ktorého palmový olej momentálne používa na výrobu mydiel.

L'OCCITANE je už dlho zapojená do produkcie bambuckého masla pod záštitou EFT (Ecocert´s ethical and sustainable certification) a má v úmysle sledovať tieto dva projekty s cieľom zaistiť pravidlá udržateľného rozvoja, a tak odpovedať na otázku problematiky palmového oleja.
Čo konkrétne robí L´OCCITANE, aby zaistila dostatočnú produkciu kľúčových ingrediencií?
Čo konkrétne robí L´OCCITANE, aby zaistila dostatočnú produkciu kľúčových ingrediencií? Prírodné ingrediencie sú srdcom zloženia výrobkov L´OCCITANE a my vyžadujeme nekompromisné a prísne dodržovanie pravidiel týkajúcich sa kvality a preukázateľnosti miesta pôvodu. Aby sme zachovali dostupnosť našich výrobkov, vyvíjame značné úsilie pri ochrane určitých vzácnych druhov. V roku 2003 L´OCCITANE založila svoju prvú rozlohou veľkú plantáž slamienky na Korzike. Podporujeme aj znovuoživenie niektorých „zabudnutých“ rastlín. V roku 2004 zohrala L´OCCITANE dôležitú rolu v programe na obnovu pestovania mandľovníkov v Provence. Podporujeme aj tradičné pestovanie, predovšetkým levandule, kde dochádzalo k poklesu. Vývoj starostlivo sledujeme aj naďalej.
Čo znamená udržateľný rozvoj a čo tento pojem zahŕňa?
V súvislosti s udržateľným rozvojom idú ruka v ruke zásady našej politiky neustáleho zdokonaľovania našich postupov, zameraných na dosahovanie ekonomickej a sociálnej rovnováhy a rovnováhy životného prostredia. Naším zámerom je predovšetkým ochrana životného prostredia, s čím je spojený výber našich ingrediencií a ekologických obalov: Naše aktívne ingrediencie majú rastlinný pôvod a ak je to možné, pochádzajú z organického poľnohospodárstva. Naše obaly sa vyrábajú z recyklovateľných materiálov a v súčasnosti obmedzujeme použitie vonkajších obalov (nadbytočné dvojité balenie). Náš záujem o životné prostredie možno vidieť aj v našich neustálych prieskumoch, či spôsob našej práce je dostatočne ohľaduplný k životnému prostrediu. Napríklad: 97,5 % našich výrobkov je prepravovaných po cestných komunikáciách a moriach a my stále hľadáme nové spôsoby, ako znížiť dopady našich prepráv na životné prostredie (napr. kombináciou železnice a cestnej dopravy). Existuje aj cestovný plán továrne v Manosque, keď sa viacero zamestnancov dohodne a jazdí do práce a z práce jedným autom. Funguje tu aj autobus kyvadlovej dopravy. V súčasnosti vzniká plán na úsporu energie a jeho implementácie na všetky naše pracoviská. Ide predovšetkým o snímače pohybu, nízkoenergetické osvetlenia, školenia zamestnancov v súvislosti so šetrením energií. V L´OCCITANE sa udržateľný rozvoj týka aj ekonomickej a sociálnej zodpovednosti. DODÁVATELIA S každým naším dodávateľom chceme podpísať etický kódex a nadviazať s ním dlhodobé vzťahy. Niekedy to znamená, že s dodávateľmi spolupracujeme na konkrétnych projektoch, ako napríklad so ženami v Burkina Faso, odkiaľ dovážame naše bambucké maslo. ZAMESTNANCI Naši zamestnanci sa môžu stať akcionármi L´OCCITANE vďaka vstupu L´OCCITANE na burzu. Aj sociálny dialóg je nedeliteľnou súčasťou udržateľných vzťahov (ide o rôzne neformálne stretnutia, prieskumy spokojnosti zamestnancov atď.). Existuje tiež projekt škôlky v továrni v Manosque. SPOLOČNOSŤ: Ako najväčší súkromný zamestnávateľ v spádovej oblasti Manosque prispieva L'OCCITANE k rastu zamestnanosti a k integrácii znevýhodnených osôb (ľudia s handicapom, bez kvalifikácie a pod.). Sociálna zodpovednosť k spoločnosti ako takej je tiež vyjadrená projektom Nadácie L´OCCITANE, ktorý je zameraný na osoby s poruchami zraku, ženy v chudobných krajinách a ochranu prírody.
Používa L´OCCITANE recyklovateľné obaly na svoje výrobky? Čo konkrétne L´OCCITANE podniká pre ochranu životného prostredia?
Náš záujem o životné prostredie nás viedol k využívaniu recyklovateľných obalov šetrných k životnému prostrediu (kartón, sklo, recyklovateľné plasty, hliník) a k zníženiu množstva vonkajších obalov. Snažíme sa používať papier a kartón z ekologických zdrojov: kraftový papier, ktorý vzniká zo stromov vyrúbaných pri prečisťovaní lesov, papiere s označením EKO, recyklované papiere s chaluhami zo zátoky Venice a recyklovaný papier alebo kartón. Aj našich zákazníkov podporujeme v triedení, pretože všetci môžeme prispieť k ochrane nášho prírodného bohatstva a k zníženiu počtu skládok a spaľovní. Zelené logo na našich výrobkoch znamená, že sa L´OCCITANE podieľa na európskom programe o nakladaní s obalovým materiálom a jeho recyklácii.
V ktorej krajine rozvíjate program FAIR TRADE?
Viac ako 20 rokov získavame naše bambucké maslo z Burkina Faso v Afrike za podmienok FAIR TRADE. Z toho vyplynulo: - vzniklo partnerstvo s viac ako 12 000 ženami - nakupujeme bambucké maslo, ktoré sa vyrába priamo na mieste, čo je pre tamojšie ženy finančne výhodnejšie ako len predaj bambuckých jadier. V roku 2007 sme nakúpili viac ako 330 ton bambuckého masla, čo je 75 % bambuckého masla vyrábaného v Burkina Faso pre kozmetický priemysel. - poskytujeme 80 % našich objednávok v rámci predbežného financovania (podmienky FAIR TRADE požadujú 30 %), takže tieto skupiny majú prostriedky na zadováženie a nákup dodávok bambuckých orieškov. Sledujeme výrobu a potrebu spolupráce na pravidelnej báze návštevami oblasti.
Do akých programov regionálneho rozvoja s miestnymi výrobcami/dodávateľmi je L´OCCITANE zapojená?
Už viac ako 30 rokov podporujeme miestne tradičné výrobné metódy a nakupujeme ingrediencie priamo od miestnych výrobcov: združenie v Haute-Provence pre A.O.C. (A.O.P.) levanduľový esenciálny olej, olejová továreň v Gard na mandľový olej, továreň na A.O.C. organický olivový olej z Haute-Provence a destilačný prístroj na Korzike na slamienkový esenciálny olej. A.O.C. označenie miesta pôvodu sa používa pre výrobky, ktoré sú špecifické pre konkrétny región alebo miesto a ktorých kvalita a vlastnosti sú výrazne určené touto geografickou polohou. To vzniká kombináciou výrobných metód a teritória, a samozrejme prispením ľudského know-how.
Podnikáme mnoho krokov v pomoci osobám s poruchami zraku, čo zahŕňa: - použitie Braillovho písma na našich výrobkoch už od roku 1996, takže osoby s poruchami zraku majú dostatok informácií, a to v angličtine, pretože tento jazyk ovláda najviac zákazníkov s poruchami zraku - vytvorenie asociácie „Provence dans tous les sens“ (Všetky zmysly Provence) zamestnancami L´OCCITANE, ktorá predstavuje deťom s poruchami zraku svet tvorby vôní - našu finančnú pomoc nadácii ORBIS (www.orbis.org), medzinárodnej nevládnej organizácii, ktorá bojuje proti slepote v rozvíjajúcich sa krajinách školením, prevenciou a starostlivosťou.
Testujú sa výrobky L´OCCITANE na zvieratách?
Už od samého vzniku spoločnosti L´OCCITANE v roku 1976 sme sa rozhodli netestovať naše výrobky na zvieratách. Ako reakciu na tento prístup nikdy nepoužívame výrobky živočíšneho pôvodu s výnimkou včelích produktov (med, materina kašička, propolis) a boli sme prví, kto tento záväzok uviedol aj na svojich výrobkoch. Používame a podporujeme rozvoj alternatívnych metód testovania pre nás aj pre našich dodávateľov. Surové materiály, ktoré používame v našich výrobkoch, ani hlavné ingrediencie (esenciálne oleje, bambucké maslo, med atď.) nie sú testované na zvieratách. L´OCCITANE podpísala medzinárodnú dohodu s One Voice (http://www.one-voice.fr/fr/page/label-one-voice). Táto dohoda potvrdzuje záväzok proti používaniu zvieracieho testovania pre finálne výrobky a záväzok používania „starých“ známych ingrediencií alebo nových ingrediencií, ktoré boli testované inými, alternatívnymi metódami, ako na zvieratách. Aby sme ešte viac posilnili tento záväzok, stala sa L´OCCITANE členom PETA, ktorá združuje 600 spoločností, čo sa zaviazali netestovať svoje výrobky na zvieratách.
Sú výrobky starostlivosti o pleť od L´OCCITANE účinné?
Áno. Investujeme do výskumu a testov účinnosti našich aktívnych ingrediencií. Výsledky týchto výskumov sú patentované. Hodnotíme účinnosť našich receptúr pomocou testov in vitro a testov na dobrovoľníkoch, to sa samozrejme týka aj receptúr výrobkov starostlivosti o pleť.
Ako získavate esenciálne oleje a výťažky?
Naše esenciálne oleje sa získavajú parnou destiláciou rastlín (stoniek, kvetov, koreňov, kôry atď.). Počas destilačného procesu prechádza para rastlinným materiálom a akonáhle je ochladená, uvoľní sa esenciálny olej a kvetinová voda (známa aj ako hydrolát alebo hydrosol). Naše výťažky sa získavajú rôznymi extrakčnými metódami spracovania rastlín (maceráciou, sparovaním atď.) podľa toho, akú konzistenciu potrebujeme.
Z čoho sú vytvorené vaše vône?
Naše vône pochádzajú zo srdca prírodných esencií a podliehajú obmedzeniam, čo sa týka syntetických súčastí (menovite ftalátov) a alergénov.
Čo presne je organická ingrediencia?
Organická ingrediencia je tá, ktorá vznikla v organickom poľnohospodárstve a ktorá musí podľa legislatívy EÚ z roka 1991 spĺňať určité základné kritéria: - Rešpektovanie ekosystému - Nepoužívanie chemických hnojív, pesticídov ani syntetických herbicídov - Nepoužívanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) - Povinné kontroly certifikačným orgánom - Preukázateľnosť miesta pôvodu rastliny až k miestu, kde bola vypestovaná, bez ohľadu na miesto výroby
Aké sú percentá organických ingrediencií obsiahnutých vo vašich kozmetických výrobkoch?
Organický kozmetický výrobok musí spĺňať prísne normy definované Európskou úniou a celosvetovými certifikačnými agentúrami ako sú Ecocert, BDIH, USDA, Soil Association, Nature et Progrès a ďalšie. Organické výrobky L´OCCITANE spĺňajú normy Ecocertu, dodržiavajú zoznam povolených ingrediencií a štandardy Ecocertu: - minimálne 95 % všetkých ingrediencií má prírodný pôvod - minimálne 95 % všetkých rastlinných ingrediencií má organický pôvod - minimálne 10 % všetkých ingrediencií pochádza z organického poľnohospodárstva.
Aký je rozdiel medzi organickým a prírodným? Čo presne znamená organický kozmetický výrobok?
Kozmetické ingrediencie prírodného pôvodu pochádzajú z prírody, a nie z chemických procesov. Organické kozmetické výrobky musia spĺňať prísnejšie normy ako tie, ktoré platia pre bežné kozmetické výrobky. Tieto normy sú zárukou rešpektovania životného prostredia v celom výrobnom reťazci, rešpekt spotrebiteľov a dôraz na prírodné ingrediencie najvyššej ekologickej kvality. Naše organické kozmetické výrobky sú v súlade so špecifikáciami Ecocert a nesú označenie „BIO“, ktoré potvrdzuje dodržanie najvyšších štandardov kvality kozmetických výrobkov z prírodných ingrediencií. Ecocert je nezávislým certifikačným orgánom, ktorý vypracoval zoznam povolených prísad, a trvá na: - minimálne 95 % všetkých ingrediencií má prírodný pôvod - minimálne 95 % všetkých rastlinných ingrediencií má organický pôvod - minimálne 10 % všetkých ingrediencií pochádza z organického poľnohospodárstva. Nie sú povolené syntetické vône, syntetické farbivá, silikóny a minerálne oleje. Je povolených len niekoľko určitých syntetických ingrediencií, ak pre ne neexistuje žiadna prírodná alternatíva.
Prečo nie sú všetky výrobky L´OCCITANE organické?
Náš prístup k organickým kozmetickým výrobkom je realistický. Radi by sme rozšírili ponuku v spolupráci s Ecocertom, a zároveň boli schopní prekonať existujúce obmedzenia: - nízka dostupnosť zdrojov z organického poľnohospodárstva - schopnosť vyrábať organickú kozmetiku s rovnakými vlastnosťami a potešením všetkých zmyslov - vytvorenie účinných receptúr. Celý sortiment je založený na dodržiavaní vysokých štandardov, čo sa týka účinnosti, kvality a bezpečnosti.
Sú organické výrobky hypoalergénne?
Organické kozmetické výrobky často obsahujú určité množstvo potenciálnych alergénov, predovšetkým vďaka vysokej koncentrácii esenciálnych olejov a kvetinových vôd. Preto nemôžu byť všetky označené ako hypoalergénne.
Sú organické výrobky vhodnejšie pre citlivú pleť?
Organické kozmetické výrobky často obsahujú určité množstvo potenciálnych alergénov, predovšetkým vďaka vysokej koncentrácii esenciálnych olejov a kvetinových vôd. Preto nie sú vhodné pre akúkoľvek pleť.
Aké je percento prírodných ingrediencií vo výrobkoch L´OCCITANE?
Niektoré naše výrobky využívajú 100 % ingrediencií prírodného pôvodu (Regeneračný koncentrát so slamienkovým esenciálnym olejom, bambucké maslo, Balzam Mom & Baby atď.). Väčšina našich výrobkov obsahuje okolo 90 % prírodných ingrediencií alebo ingrediencií prírodného pôvodu. Naše ingrediencie prírodného pôvodu sú na väčšine našich obalov označované dvoma hviezdičkami ** v časti Ingredients.
Ako môže byť výrobok prehlásený za prírodný, keď obsahuje syntetické ingrediencie?
Vždy sa snažíme používať prírodné, preukázateľné, vysoko kvalitné ingrediencie (A.O.C. preukázateľné miesto pôvodu, organické poľnohospodárstvo atď.), ktoré odoberáme od miestnych farmárov alebo z programov udržateľného rozvoja. Avšak aby bolo možné vytvoriť kozmetický výrobok, ktorý poskytuje najvyššiu úroveň bezpečnosti a je účinný, je nutné použiť určité syntetické látky (vždy však s najvyššou opatrnosťou), ak neexistuje ich spoľahlivá a účinná prírodná alternatíva.
Môže existovať kozmetický výrobok bez konzervantov? Ak áno, ako je zaistená životnosť a čistota?
Konzervanty sú látky, ktoré bránia mikróbom v kontaminácii kozmetických výrobkov. Výrobky, ktoré neobsahujú vodu, ako sú napríklad 100% čisté bambucké maslo alebo Balzam Mom & Baby, nepotrebujú žiadne konzervanty. Výrobky, ktoré však vodu obsahujú, konzervanty potrebujú, inak by sa nemohli používať za normálnych podmienok (vystavené v kúpeľni každodennému kontaktu s rukami pri nanášaní atď.).
Čo sú parabény?
Parabény sú konzervanty. V L'OCCITANE sme parabény vždy používali vo veľmi nízkych dávkach (medzi 0,3 % až 0,5 %) v spojení s aktívnymi esenciálnymi olejmi, aby sa zabránilo šíreniu baktérií. Medzinárodná legislatíva povoľuje maximálnu výšku 0,8 %. Ako spoločnosť, ktorá však dbá na opatrnosť, sme nahradili parabény, kdekoľvek to bolo možné, inými konzervantami, ktorých toxikologické riziká boli úplne preskúmané. Od roka 2005 už bola receptúra väčšiny našich nových výrobkov vytvorená bez parabénov. Dnes sa hrdíme viac ako 90 % našich výrobkov bez parabénov.
Aký je váš prístup k parabénom a konzervantom?
Konzervanty sú látky, ktoré bránia mikróbom v kontaminácii kozmetických výrobkov. Výrobky, ktoré neobsahujú vodu, ako sú napríklad 100% čisté bambucké maslo alebo Balzam Mom & Baby, nepotrebujú žiadne konzervanty. Výrobky, ktoré však vodu obsahujú, konzervanty potrebujú, inak by sa nemohli používať za normálnych podmienok (vystavené v kúpeľni každodennému kontaktu s rukami pri nanášaní atď.). Vždy sme postupovali s opatrnosťou a konzervanty používali v nižších dávkach, než sú povolené právnymi predpismi vo všetkých krajinách. Kdekoľvek to bolo možné, nahradili sme ich v našich receptúrach esenciálnymi olejmi s antimikrobiálnymi vlastnosťami. V súčasnosti sú parabény a ich obsah veľmi sledované. A to vďaka štúdii uskutočnenej vo Veľkej Británii, ktorá odhalila možnú súvislosť medzi rakovinou a parabénmi. S ohľadom na to sledujeme najnovšie štúdie a postoj svetových orgánov zodpovedných za kozmetické predpisy. Ako spoločnosť, ktorá dbá na opatrnosť, sme nahradili parabény všade, kde to bolo možné, inými ochrannými prostriedkami, ktorých toxikologické riziká boli úplne preskúmané.
Sú výrobky L´OCCITANE bezpečné pre pleť?
Aby sme zaistili našim zákazníkom používanie našich výrobkov v najlepšom stave, označujeme výrobky na citlivú pleť, teda výrobky pre deti alebo organické výrobky, dátumom expirácie. Pre ostatné výrobky platí trvanlivosť 30 mesiacov a symbol PAO (otvorená dóza s číslom vnútri) označuje počet mesiacov, počas ktorých by mal byť výrobok skladovaný v bežných podmienkach po otvorení spotrebovaný bez toho, že by stratil čokoľvek zo svojej účinnosti. Tento symbol uvádzame na všetkých výrobkoch, kde hrozí riziko skazenia (EDT, vzorky atď.).
Akú dlhú trvanlivosť majú výrobky L´OCCITANE?
Aby sme zaistili našim zákazníkom používanie našich výrobkov v najlepšom stave, označujeme výrobky na citlivú pleť, teda výrobky pre deti alebo organické výrobky, dátumom expirácie. Pre ostatné výrobky platí trvanlivosť 30 mesiacov a symbol PAO (otvorená dóza s číslom vnútri) označuje počet mesiacov, počas ktorých by mal byť výrobok skladovaný v bežných podmienkach po otvorení spotrebovaný bez toho, že by stratil čokoľvek zo svojej účinnosti. Tento symbol uvádzame na všetkých výrobkoch, kde hrozí riziko skazenia (EDT, vzorky atď.).
Môžu sa výrobky skladovať v chladničke?
Áno, určite môžete výrobky L´OCCITANE skladovať v chladničke, vydržia vám tak ešte dlhšie. Okrem toho chlad kozmetického výrobku zlepšuje mikrocirkuláciu pleti, čím sa zvýši účinnosť aktívnych ingrediencií a vy uvidíte okamžitý efekt. Niektoré výrobky však obsahujú rastlinné vosky alebo oleje, ktoré sa môžu zakaliť pri teplotách nižších než 10 °C. Pri izbovej teplote sa však opäť vrátia do pôvodného stavu a vlastnosti ich receptúry zostanú zachované.
Prečo sa niektoré výrobky zakalia?
Niektoré výrobky obsahujú vysokú koncentráciu rastlinných voskov a olejov a môžu sa zakaliť pri teplote nižšej než 10 °C. Znovu sa však vrátia do pôvodného stavu pri izbovej teplote a vlastnosti ich receptúry zostanú zachované.
Čo znamená „hypoalergénny“? Sú výrobky L´OCCITANE hypoalergénne?
Výrobok sa nazýva hypoalergénnym, ak bol vytvorený s cieľom minimalizovať riziko alergických reakcií. To sa týka napríklad našej kolekcie Bambucké maslo a niektorých ďalších výrobkov, ako je Balzam Mom & Baby.
Sú výrobky L´OCCITANE vegánske?
Áno, pretože nepoužívame žiadne ingrediencie ani výrobky zvieracieho pôvodu. Jedinou výnimkou sú včelie produkty, ako sú med nebo materská kašička.
Je organické bambucké maslo čisté?
Naše bambucké maslo prechádza fyzickým filtračným procesom, ktorý vyhovuje požiadavkám štandardov Ecocert, maslo čistí, a zároveň uchováva všetky jeho výnimočné vlastnosti.
Prečo niektoré výrobky starostlivosti o pleť obsahujú minerálne slnečné filtre?
Naše bambucké maslo prechádza fyzickým filtračným procesom, ktorý vyhovuje požiadavkám štandardov Ecocert, maslo čistí, a zároveň uchováva všetky jeho výnimočné vlastnosti. Prečo niektoré výrobky starostlivosti o pleť obsahujú minerálne slnečné filtre? Už niekoľko rokov L'OCCITANE skúma použitie minerálnej ochrany proti slnečnému žiareniu namiesto chemickej. Cieľom je zaistenie účinnej ochrany proti slnku znižujúcej riziko alergických reakcií a nájdenie čo najbezpečnejšieho riešenia. Minerálne filtre vytvárajú na povrchu pokožky neviditeľný štít, ktorý odráža nepriaznivé a škodlivé slnečné lúče, pričom pokožka môže voľne dýchať. Týmto fyzickým odklonom slnečných lúčov je zabezpečená ochrana pred slnkom. Na rozdiel od minerálnych chemické filtre slnečné lúče pohlcujú. Hlavnými výhodami minerálnej ochrany proti slnečnému žiareniu sú: - stabilita (nereaktívne pigmenty zaručujú ochranu, ktorá sa v priebehu času neznižuje) - optimálna tolerancia pokožky - okamžitá ochrana pri aplikácii na pokožku.
SLES (Sodium Lauryl Ether Sulfate alebo Sodium Laureth Sulfate) Ethoxylované zlúčeniny samy osebe nie sú nebezpečné. Ich kontroverzia súvisí s procesom, ktorý sa využíva pri ich výrobe a zahŕňa vysoko reaktívny plyn etylenoxid. Avšak tým, že kontrolujeme všetky procesy až po fázu čistenia, sú stopy tejto sprostredkujúcej látky (ethylenoxidu) v hotovom výrobku vylúčené. Ethoxyláciou možno získať jemnejšie činidlá ako skrze ich identickú neethoxylátovú verziu. SLS (Sodium Lauryl Sulfate) Keď sa SLS použije samostatne na pokožke, môže mať tento vysoko povrchovo aktívny detergent vysúšací a dráždivý účinok. Avšak naše sprchovacie gély a šampóny sú vytvorené pomocou sofistikovaných receptúr a zahŕňajú niekoľko typov penidiel, vrátane TEA Lauryl Sulfate, čo je ďalšia forma Lauryl Sulfate. Táto kombinácia s inými jemnými povrchovými aktívnymi látkami robia tieto výrobky šetrnejšími pre pokožku a vlasy.
L'OCCITANE používa hliníkové soli a esenciálne oleje v dvoch svojich roll-on dezodorantoch – v kolekcii Arómachológia a v kolekcii pre mužov L'Occitan. Nedávna štúdia vypracovaná skupinou onkológov (publikovaná v septembri 2008 vo vestníku Bulletin du Cancer journal) vyvrátila hypotézu, ktorá vyvstala v posledných rokoch, o vzťahu medzi hlinitými soľami v dezodorantoch a výskytom rakoviny pŕs. L´OCCITANE však chápe obavy niektorých zákazníkov a v jej ponuke nájdete aj alternatívy bez obsahu hliníkových solí. Sú to napríklad Dezodorant Eau des Baux, Dezodorant Verdon, Dezodorant Verbena či Prírodný dezodorant – kryštál, ktorý je vyrobený z prírodného, chemicky nereaktívneho prášku. Prírodný dezodorant – kryštál od L´OCCITANE je 100% kamenec a ako prírodný dezodorant pôsobí vďaka svojim sťahujúcim a čistiacim vlastnostiam.
Čo je to kamenec?
Kamenec je prírodný kryštalický prášok získaný z oxidu hlinitého a kamencovej bridlice, čo je hydroxid hlinitý. Oba sú chemicky neutrálne (tzn. nereaktívne), takže neexistuje riziko, že kamenec bude uvoľňovať obávaný hliník. Prírodný dezodorant – kryštál od L´OCCITANE je 100% kamenec a ako prírodný dezodorant pôsobí vďaka svojim sťahujúcim a čistiacim vlastnostiam.
Prečo prestávate predávať niektoré výrobky?
Už od svojho založenia sa L'OCCITANE snaží ponúkať svojim zákazníkom tie najlepšie výrobky, čo sa týka inovácií, účinnosti a prírodných ingrediencií. Verná týmto trom hodnotám, ktoré vychádzajú z prístupu neustáleho zdokonaľovania, uvádza L´OCCITANE na trh mnoho nových výrobkov a snaží sa vždy potešiť všetky zmysly, a zároveň vytvárať účinné a funkčné výrobky. Avšak aby bolo možné inovovať a zavádzať nové výrobky, musíme sa občas, bohužiaľ, vzdať niektorých výrobkov, ktoré sa tešia veľkej obľube. Tieto rozhodnutia nie sú jednoduché, a preto sa snažíme čo najčastejšie nahradiť staršie výrobky novými s podobnými vlastnosťami.
Kedy sa majú začať používať krémy proti vráskam?
Vo veku 25 rokov začína pleť slabnúť. V tomto veku odporúčame začať s preventívnou starostlivosťou proti vráskam. Výrobky z kolekcie Slamienka sú špeciálne vyvinuté s týmto cieľom. Obsahujú jedinečnú kombináciu aktívnych ingrediencií, ktoré podčiarkujú krásu vašej pleti, a zároveň poskytujú účinnú ochranu proti prvým známkam starnutia.
Je dôležitá zvláštna starostlivosť okolo očí?
Pleť okolo očí je jemnejšia, krehkejšia a vrásky sa na nej objavujú skôr ako na zvyšku tváre. Preto je dobré používať kozmetické výrobky, ktoré boli špeciálne vyvinuté pre očné okolie. Je to napríklad DIVINE – očná starostlivosť, Slamienkový očný krém alebo Výživný očný krém s bambuckým maslom. Tieto výrobky sú bez vône a farbív a sú testované oftalmológom.
Je skutočne také dôležité používať nočný krém?
Noc je skvelým časom na starostlivosť o pleť. Počas dňa je totiž vaša pleť v „obrannom postavení“, je vystavená mnohým nepriaznivým podmienkam (znečistenie vzduchu, smog, dym, UV žiarenie, zmeny teplôt, klimatizácia). V noci je však naopak uvoľnená a schopná prijímať pozitívne účinky kozmetických výrobkov pre jej krásu.
Aké výrobky odporúčate tehotným ženám?
Počas tehotenstva je pleť suchšia ako zvyčajne a obrovský mechanický tlak v 60 až 80 % prípadov spôsobuje vznik strií. Aby ste udržali pokožku hladkou a vyvarovali sa vzniku strií, je dôležité používať vyživujúce a spevňujúce výrobky, ktoré dodajú pokožke potrebnú výživu. V tomto prípade je skvelý Balzam Mom & Baby s bambuckým maslom alebo Spevňujúci telový olej z kolekcie Mandľa. Výrobky, ktoré obsahujú čisté esenciálne oleje alebo vysokú koncentráciu mäty, gáfru či eukalyptu, nie sú v tehotenstve odporúčané. Ak je výrobok nevhodný na použitie v tehotenstve, na etikete nájdete varovanie.
Aké výrobky odporúčate ženám, ktoré dojčia?
Pokožka poprsia vyžaduje dennú starostlivosť, aby bola stále vyživená. Preto odporúčame používať Balzam Mom & Baby z kolekcie Bambucké maslo. Výrobok nenanášajte tesne pred dojčením a nenanášajte ho ani priamo na bradavky či dvorce. Čo sa týka výrobkov s obsahom esenciálnych olejov, platia rovnaké odporúčania a varovania ako pre tehotné ženy. Teda výrobky, ktoré obsahujú čisté esenciálne oleje alebo vysokú koncentráciu mäty, gáfru či eukalyptu, nie sú v tehotenstve odporúčané. Ak je výrobok nevhodný na použitie v tehotenstve, na etikete nájdete varovanie.
Aké výrobky sú vhodné pre detskú pokožku?
Výrobky kolekcie Mom &Baby s bambuckým maslom sú ideálne na ochranu a výživu detskej pokožky, ktorá je veľmi krehká a citlivá. Ak niektoré naše výrobky výslovne nie sú vhodné pre deti, na ich etikete nájdete upozornenie. Príkladom môžu byť výrobky s obsahom esenciálnych olejov.
Môžu výrobky L´OCCITANE používať aj muži?
L´OCCITANE vyvinula kolekciu výrobkov, ktoré sú špeciálne upravené pre mužskú pleť a jej špecifické potreby: kolekciu Cade s výťažkami z borievky. Výrobky tejto kolekcie sa môžu samozrejme kombinovať s ďalšími výrobkami L´OCCITANE. Všetky tieto výrobky sú vhodné pre akýkoľvek typ pleti, dokonca aj pre citlivú. Ďalšou pánskou kolekciou je kolekcia Verdon, viac informácií viď Naše ingrediencie alebo v našich značkových predajniach s vyškoleným personálom.
Mám citlivú pleť. Ktoré výrobky môžem použiť?
Odporúčame kolekciu Bambucké maslo, ktorá zahŕňa kompletný sortiment výrobkov starostlivosti o pleť (krém, maska, čistiaca voda atď.). Pleť je vyživená a upokojená. Vhodnou voľbou môže byť aj kolekcia Slamienka, avšak ak chcete získať viac informácií, neváhajte navštíviť naše značkové predajne s vyškoleným personálom.
Sú parfumované sviečky od L´OCCITANE bezpečné?
Áno, sú. Detailné informácie a varovania sú uvedené na obale. Pri ich dodržiavaní ich môžete používať jednoducho a bezpečne. Výrobky pre domov sa nedávno objavili v správach kvôli obavám z rizík, ktoré prináša ich pálenie. To mala L´OCCITANE na mysli, a preto v spolupráci s ďalšími spoločnosťami v regióne, ktoré sa zaoberajú výrobkami pre domov, s parfumérmi a univerzitnými laboratóriami vytvorila projekt. Ich vzájomná spolupráca by mala vyústiť do vytvorenia medzinárodných štandardov v oblasti dymu pochádzajúceho z týchto výrobkov.
Čo znamená symbol používaný na výrobkoch pre domov?
V zhode s európskymi regulami o výrobkoch pre domov sa symbol „ohňa“ používa na výrobkoch, ktoré nesmú byť vystavené zdrojom tepla. Symbol vystupuje z obalu, takže nevidomé osoby alebo osoby s poruchami zraku sú varované tiež.
Čo znamená trojuholník na etikete výrobkov pre domov?
Rovnako ako symbol „ohňa“ tento trojuholník s hmatateľnými okrajmi informuje nevidomé osoby a osoby s poruchami zraku, že musia dávať pozor počas používania výrobku. Ide o výstražnú informáciu, ktorá podporuje informácie na obale v Braillovom písme.
Prečo etikety na kozmetických výrobkoch neobsahujú rovnaké piktogramy a pokyny ako etikety na výrobkoch pre domov?
Výrobky pre domov a kozmetické výrobky sa neriadia rovnakými regulami. Pretože sa používajú na iné účely, majú rôzne požiadavky na etikety.
Sú výrobky L´OCCITANE testované na zvieratách?
L'OCCITANE nikdy netestovala svoje výrobky na zvieratách a dbá na to, aby ani použité suroviny v žiadnom štádiu výroby neboli testované na zvieratách.
L'OCCITANE sa už dlho usiluje o potlačenie pokusov na zvieratách v kozmetickom priemysle a spolupracuje s asociáciami One Voice a PETA. Bola jednou z prvých spoločností, ktorú prijala Britská únia pre zrušenie vivisekcie (BUAV) v roku 1997.
Čína testuje kozmetické výrobky, ktoré sa majú predávať na čínskom trhu, s cieľom zaistiť bezpečnosť spotrebiteľov. Tieto testy vykonávajú externé laboratóriá priamo v Číne. V decembri 2011 sa BUAV rozhodla odobrať svoju akreditáciu všetkým spoločnostiam, ktoré pôsobia v Číne. Organizácia PETA urobila rovnaký krok v roku 2012.
Od decembra 2010 sa L'OCCITANE pravidelne schádza so zástupcami čínskych orgánov. Vo februári 2011 sa spoločnosť zúčastnila jednania v Pekingu, spolu s BUAV a čínskymi orgánmi, cieľom ktorého bolo implementovať alternatívne testy bez využitia zvierat.
L'OCCITANE sa zasadzuje o zrušenie testovania kozmetických výrobkov na zvieratách po celom svete, a tým, že spolupracuje s čínskymi úradmi a podporuje svoje výrobky, ktoré nie sú testované na zvieratách v žiadnom stupni svojej výroby, verí, že sa jej podarí presadiť odstránenie pokusov na zvieratách v kozmetickom priemysle po celom svete.
L'OCCITANE aj naďalej pracuje po boku BUAV ako jedna z hlavných kozmetických značiek. Táto skupina pracuje s európskymi a čínskymi organizáciami s cieľom podporiť alternatívne testovacie metódy. Posledné stretnutie sa konalo v máji 2012 a ďalšie stretnutia budú nasledovať. Čínske úrady nedávno spustili nový program výskumu alternatívnych testov. Spoločnosť L'OCCITANE sa aj naďalej bude aktívne podieľať na vyjednávaní, aby alternatívy testovaní mohli začať čo najskôr.