Doprava

V súčasnosti máme veľmi rozsiahlu distribučnú sieť s viac ako 1000 predajňami vo viac ako 70 krajinách sveta. Mnoho rokov, a to z ekonomických aj ekologických dôvodov, sme držali naše využívanie leteckej dopravy na minime. Na počiatku roka 2009 sme zistili, že leteckou dopravou sme prepravili len 5 % nákladu, ale týchto 5 % tvorilo 80 % všetkých našich emisií skleníkových plynov.

Neskôr v roku 2009 sme začali premýšľať o tom, ako znížiť využívanie leteckej dopravy. Niektoré krajiny používajú na prepravu svojich výrobkov lietadlá, pretože v nich udržia svoje výrobky v chlade. My sme dali prednosť použitiu chladených kontajnerov prepravovaných na lodi. Táto akcia nám umožnila znížiť podiel leteckej nákladnej dopravy o 2,5 %!
Okrem toho sme začali s vývojom tzv. kombinovanej prepravy. Kombinácia železničnej a cestnej dopravy zaisťuje zásobovanie našich predajní v Paríži, severnom Francúzsku, Belgicku a vo Veľkej Británii. Vďaka zásobovaniu našich 34 predajní v Paríži kombinovanou dopravou sme znížili emisie oxidu uhličitého o viac ako 60 ton CO2 za rok!

Už skôr, v roku 2008, sme sa rozhodli, že pri výbere našich dopravcov budeme brať do úvahy okrem iného aj ich postoj k politike udržateľného rozvoja.


Aké sú perspektívy?

Stále hľadáme alternatívne spôsoby dopravy a snažíme sa minimalizovať naše emisie, ktoré môžu spôsobiť skleníkový efekt. Do budúcna chceme vytvoriť systém logistických kontajnerov, napr. plastových debien namiesto použitia jednorázových materiálov a kartónov. Budeme sa tiež sústrediť na zlepšenie plnenia všetkých logistických kontajnerov1. Vznikne štúdia, ktorá sa zameria na naše dodávky v rámci Európy, identifikuje miesta a výrobky, pri ktorých by sme si mohli dovoliť zasielanie celých kontajnerov (škatúľ, plastových debien) s našimi výrobkami.
A konečne, pracujeme na možnosti dodávania v mestských centrách pomocou elektrických vozidiel.

Celé logistické kontajnery1:
Táto štúdia sa zamerala na identifikáciu dodávok nášho tovaru po Európe, pri ktorých by sme mohli trvať na úplnom naplnení škatúľ. Naplnené škatule = menej obalového materiálu = lepšie využitie dopravy = menšie emicie CO2…