Prehlásenie L'OCCITANE – Palmový olej

Palmový olej, ktorý sa získava z plodov palmy olejnej, sa najčastejšie využíva v potravinárskom priemysle. Vďaka svojim mydlovým vlastnostiam a vysokému obsahu kyseliny laurovej, ktorá dodáva mydlám tvrdosť a penivé a čistiace vlastnosti, sa však hojne využíva pri výrobe kozmetiky. Intenzívne pestovanie olejových paliem však môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a biologickú rozmanitosť.

ZÁVÄZOK L'OCCITANE

Pre naše výroky priamo nenakupujeme ani nevyužívame palmový olej. Avšak mydla a niektoré deriváty (ako napríklad povrchovo aktívne látky, ktoré dodávajú našim formulám peniace vlastnosti) môžu obsahovať stopové množstvo palmového oleja. Množstvo takto využitého palmového oleja je však veľmi nízke v porovnaní s celosvetovou spotrebou.

V otázke získavania surovín sa držíme pevných záväzkov dodržiavania určitých hodnôt a zaistenia kvality, sledovateľnosti a udržateľnosti našich surovín. Aj preto sme zaktivovali rôzne iniciatívy s cieľom zaistiť to, aby sme palmový olej v našich produktoch používali zodpovedne.

Okrúhly stôl o udržateľnej produkcii palmového oleja

Od roka 2011 je L'OCCITANE členom RSPO (Okrúhly stôl o udržateľnej produkcii palmového oleja), neziskovej organizácie, ktorá spája všetky zúčastnené strany ropného priemyslu. Cieľom združenia je vyvinúť a implementovať globálne štandardy pre certifikovaný a trvalo udržateľný palmový olej.
Do konca roka 2015 bude 100 % mydiel predávaných v našich obchodoch obsahovať palmový olej sledovateľný a trvalo udržateľný, a to v súlade s jednou z najvyšších úrovní sledovateľnosti definovanej RSPO (Segregated).

Okrem toho bol v roku 2014 spustený mechanizmus, ktorý umožňuje identifikovať prítomnosť derivátov palmového oleja vo všetkých našich surovinách. Preto máme v pláne odteraz do roka 2020 dosiahnuť to, že 100 % našich surovín bude môcť byť udelená certifikácia RSPO, v súlade s najvyššími úrovňami sledovateľnosti.

> Zistite viac o RSPO

Spolupráca s našimi dodávateľmi

Naši dodávatelia mydlových vločiek sú ešte o krok ďalej ako RSPO. Sú to signatári tzv. Palm inovace Charity Oil. Táto charta stanovuje prísnejšie pravidlá v otázke ochrany biologickej rozmanitosti, v boji proti odlesňovaniu, v budovaní etických a udržateľných partnerstiev s miestnymi populáciami a v zachytávaní a ukladaní oxidu uhličitého.

Našim dodávateľom kladieme na srdce využívanie certifikovaného palmového oleje a to, aby uprednostňovali produkty s najvyššou úrovňou certifikácie.

Nastavenie dodávateľského reťazca

Keď pôjdeme ešte ďalej, pracujeme aj na zriadení dodávateľského reťazca v západnej Afrike so zmluvným dodávateľom palmového oleja. To nám umožní priame dodávky a tiež získať väčšiu kontrolu nad sledovateľnosťou surovín a nad ochranou životného prostredia a vplyvom na sociálne skupiny.

AKO SPOZNAŤ PALMOVÝ OLEJ V ZLOŽENÍ: SODIUM PALMATE, SODIUM PALM KERNELATE, PALM ACID, PALM KERNEL ACID.